Når du opplever dødsfall eller samlivsbrudd, trengs en romslig leder som kan gi støtte. Ansatte med små barn, og særlig enslige forsørgere, har også behov for at arbeidsplassen er fleksibel for å få ting til å gå opp. – For meg er en god arbeidsleder den som er lojal og stiller opp for deg. Selv om du har gjort en feil og er blitt uglesett. En slik leder vil også få lojalitet til- bake fra sine folk hvis han selv skulle bli uglesett i bedriften. INVOLVERER – Arbeidsmiljøet er godt når jeg kan føle meg trygg, vet hva jobben går ut på og mestrer den. Det er viktig at lederen følger meg opp dersom jeg gjør en feil eller er uaktsom. Ikke for å bli straffet, men for å lære å gjøre det bedre. Jeg forventer at jeg får skikkelig opplæring, og at lederen min kan gi meg konstruktiv kritikk hvis jeg har en adferd som er uakseptabel, sier Nicolaysen. Viktig for et godt arbeidsmiljø er gode kolleger. Ikke baksnakking, men gode arbeidskamerater som har tilsvarende trygghet. Bli sett, hørt og lyttet til. – En god leder tar folk med på idédugnad, og lar dem få eierskap til mål. Flere av ideene i reklamekampanjen for 5- og 10-minuttersrute for kollektivtrafikken i Oslo kommer fra de ansatte. GJENSIDIG TILLIT En god leder spør: Er det noe vi kan gjøre, så fortell det. Husk at vi er her for deg. – Jeg venter at det jeg sier i fortrolighet til min leder, ikke blir brukt mot meg i en annen sammenheng, sier Nicolaysen. Han framholder at det er viktig å bygge opp et tillitsforhold. Men en skal også være varsom med å si for mye til lederen. – Han eller hun tar som regel først hensyn til bedriften, og så til deg. Enten de bruker pisk eller gulrot, så er det for bedriften. Den tillitsvalgte derimot, prioriterer først medlemmene, og så bedriften. – Ta med en tillitsvalgt i vanskelige samtaler. Det er viktig å ha et godt referat og noen å snakke med etterpå. Skriftlige referater er det eneste som teller overfor trygdekontoret eller i en rettssal, påpeker Nicolaysen. Han understreker at du som ansatt må ta eget ansvar for hva som er viktig for deg i en samtale med din leder. – Du må ta skrittene sjøl, men vi tillitsvalgte skal gå sammen med deg, sier Per Arne Nicolaysen. ETISK DILEMMA NÅR ER DET NOK? Budsjettrammene for den kommunale enheten du leder er for knappe. Det går utover kvaliteten på tjenestene og du sliter med høyt sykefravær. Etter din oppfatning er ikke det du og din enhet leverer, faglig forsvarlig. Den trange økonomien gjør at du stadig må kjøpslå med egne verdier. Slutter du og overlater problemene til en ny leder? Fortsetter du og prøver å gjøre det beste ut av det? Johnny Daugstad 12 LEDELSE temahefte-03