terminal mot sentrale servere, er at saksbehandleren slipper å tenke på back up og oppdatering av programvare. Et broket IKT-landskap Både Aetat og Trygdeetaten har hatt flere systemer på forskjellige områder, men de mest sentrale er saksbehandlingssystemet til Aetat (Arena) og Trygdeetatens saksbehandlingssystem for de fleste trygdesaker (Infotrygd). De gamle systemene vil i hovedsak fortsette som før, men det vil bli mulig å kommunisere med dem fra én terminal, mot tidligere to. I tillegg vil kommunale saksbehandlingssystemer være tilgjengelig på NAV-desktop på lik linje med de statlige. Fra både statlige og kommunale saksbehandlingssystemer vil det lages uttrekk til Personkortet (se faktaramme). I tillegg har kommunene et virvar av løsninger. De mest interessante sosialsystemene i forbindelse med NAV-reformen kommer hovedsakelig fra tre leverandører: Visma er leverandør av tre systemer: Velferd, Oskar og Humanus. Tieto Entaro leverer Sosio og Acos leverer Sosial. Disse tre dekker ca 80 prosent av markedet. Ellers finnes det mange forskjellige løsninger ute i kommunene, blant annet egenut- viklede. – Det er ikke rart det trengs noen år for å rydde opp i alt dette, sier Andersen. • PERSONKORTET – ET VIKTIG FØRSTE SKRITT Som et første skritt i retning av å samle data fra de tre systemene, er man i ferd med å prøve ut «Personkortet». Et personkort gir et overblikk over status i saker for den enkelte brukeren. Det er kun til visning her og nå og lagres ikke. Det er gjort tiltak for IT-sikring og personvern. De ansatte ved NAV-kontoret må undertegne taushetserklæring for bruk av Personkortet. Personkortet vil si noe om sykepenger, rehabilitering, pensjoner, enslig forsørger, barnebidrag, jobbstatus, økonomisk sosialhjelp mv. NAVs TOTALBUDSJETT 2007 De statlige utgiftene til reformen i 2007 er beregnet til 727 millioner og fordeler seg slik, med forbehold om at det kan skje endringer under salderingen av statsbudsjettet: • Overordnet planlegging, utredning og involvering 2% • Organisering og etablering 14% • Opplæring og kompetanseutvikling 19% • Kommunikasjon 3% • Investeringer i lokaler og flytteutgifter 28% • IKT 33% • Forskning og evaluering 1% Kilde: NAV temahefte-08