Modige MøterUtfordringer i arbeid med Ungdom Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av fagforbundet nr. 11 2007 Modige MøterUtfordringer i arbeid med Ungdom Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av fagforbundet nr. 11 2007 temahefte-11