Original kunst de nyoppussede lokalene på k46 ligner mer på en trendy kafé enn på et møtested for rusmisbrukere. lyst og tiltalende – minimalistiske, men behagelige stoler og sofagrupper — og det koster ikke mer enn om man hadde valgt en mer «kommunal» stil. — men originalkunst på veggene? — den er det faktisk vi som jobber her som har laget, ler lisbeth Skibenes. hver enkelt av oss malte et bilde mens vi holdt på med innflyttingen. i tillegg har vi fått låne bilder av flere kunstnere. — vi legger vekt på at det skal være fint her. det er en måte å vise at vi setter pris på dem som kommer hit – og møblene skal signalisere at dette er et sted der vi tar tak i ting i stedet for å la dem forfalle. litteratur: < tom Barth, tore Børtveit, Peter Prescott: endringsfokusert rådgivning, Gyldendal akademisk, 2001. < eriksen, rita og mari nord strand: innføring i opp gaveorientert tilnærming (OOt). diasos, 1995. vendelser, så ringer vi. Mange ungdommer blir frustrerte når de ikke får tak i folk – og det blir vi også! For å holde på motivasjonen, er det helt nødvendig at man ser at det skjer noe, mener Skibenes. Alt på en gang Også de ansatte på K46 trenger topp motivasjon for å gjøre en skikkelig jobb. Foreløpig har kapasiteten vært tilstrekkelig til å ta tak i alle som har kommet på døra. – Men vi ser at det kommer flere og flere hit, og at vi får stadig mer å gjøre. Nå trengs det planlegging for at kabalen skal gå opp, ifølge Skibenes. – På dager da telefonen ringer i ett sett, du sitter med en vanskelig sak, har møter med politi og sosialkontor, skal hente en ungdom hos legen, og alle kommer til avtalene, da blir det heftig, og innimellom en vanskelig balansegang. Rolige dager, travle dager. Dagene med høy aktivitet er selvsagt de kjekkeste. Det at ungdommene «bruker huset» gir oss motivasjon og engasjement, sier Lisbeth Skibenes før hun igjen iler til inngangsdøren. metoder i arbeidet k46 bruker blant annet endringsfokusert rådgivning og oppgaveorientert tilnærming i arbeidet med unge rusmisbrukere. < endringsfokusert rådgivning er en norsk tilpasning av «motivational interviewing»: en målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i endringsfokusert rådgiving. for eksempel brukes åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner selektivt og målrettet til å forsterke og fremheve tendenser til endring. < oppgaveorientert tilnærming er en handlingsorientert tilnærming til endringsprosesser. man starter med å analysere her og nå-situasjonen, inngår avtaler, klargjør roller og lager en handlingsplan med hovedmål og delmål. korte tidsfrister. 12 fra avmakt til handlekraft temahefte-11