Pøbelprosjektet henvender seg til ungdom som av en eller annen grunn har valgt å sette seg utenfor skolen eller arbeidslivet. Målet er å gi ungdommene mulighet til å velge seg inn igjen. satser på pøblene Pøbelprosjektet er en form for videregående opp-Pøbel betyr folkelig læring uten bøker. Målgruppen er i første omgang «Pøbelprosjektet – for oss som vil noe mer», heter ungdom mellom 16 og 25 år. I møte med folkelige det i idéskissen til prosjektet. Gjennom et bevisstverdier og skolerte voksne mennesker skal spon-gjøringskurs skal ungdommene få mulighet til å tane og kreative krefter skape forandringer og mu-forplikte seg til en gruppe og seg selv. På denne ligheter for brukerne av Pøbelprosjektet. Pøbelen måten vil de sette seg i stand til å gjenerobre eller skal få sjansen til å bli motivert til å starte en yrkes-erobre rollen som deltaker i samfunnet. Konkret karriere uten fullført utdanning. handler dette om å komme seg inn på arbeidsmar 20 fra avmakt til handlekraft temahefte-11