Jobb med egne holdninger — Jo mer erfaring jeg får, jo mer usikker og reflekterende blir jeg på mine egne holdninger. Skal du jobbe med ungdom, må du også være villig til å jobbe med dine egne holdninger, sier edel Bratlie. den erfarne helsesøsteren mener at mange i helsevesenet er mer opptatt av å skaffe seg ny kunnskap enn av å nyttiggjøre seg den kunnskapen man allerede har. — vi er så opptatt av kurs, kurs, kurs for å få ny kunnhelsesøster for ungdom, edel Bratlie. Men jeg blir ofte møtte med reaksjoner som at «dette er jo umoralsk» når jeg diskuterer problemer med kolleger i helsevesenet. Jo da, de burde kanskje brukt kondom. Men min jobb er ikke å moralisere. Jeg skal veilede og hjelpe den enkelte ungdom å reflektere. Blir de møtt respektfullt, handler de kanskje annerledes neste gang. Kommer du dem i møte med en moralsk peke- finger – da går de. Vi tror ofte at ungdom er så frigjorte og tåler alt. Men slik er det ikke. De har mye skamfølelse og usikkerhet, så det skal lite til før de går. At man som ungdom blir tatt på alvor med problemene sine, er grunnleggende og retningsgivende for hvordan de takler problemer seinere i livet, mener Edel Bratlie: – Ved å være åpne lærer vi ungdom å ta tak i problemene sine. Dermed opparbeides også motivasjon for å ta opp problemer seinere i livet. Slik kan vi bygge tillit til helsevesenet, sier den erfarne helsesøsteren. skap. Jeg tenker at det kan være lurt å snu litt på det og spørre oss selv: hva med den kunnskapen vi allerede har? — i stedet for å gå på stadig nye kurs, burde vi kanskje sette av tid til å reflektere for å kunne ta kunnskapen i bruk. — min erfaring er at det i denne prosessen er viktig med veiledning. Selv får jeg veiledning hos en psykolog i PhBU (psykisk helsevern for barn og unge). — det å ha en å reflektere sammen med over de vanskelige sakene, gjør at jeg kommer videre, får løst ting. dermed er det også lettere å legge fra seg sakene når jeg går hjem. Og ikke minst: Jeg tåler mye mer, forteller Bratlie. Sommeråpent I sommer holdt Helse-stasjon for ungdom i Lørenskog for første gang åpent gjennom hele sommeren. Og tilstrømmingen har vært enorm, forteller helsesøster Edel Bratlie. – Det er nå vi trenger dere, har mange sagt. De kommer fra Roskilde, fra Quarten, fra Interrail. Mange har hatt sine første seksuelle opplevelser, og ofte er de livredde for graviditet eller for kjønnssykdommer. Da er det viktig at de ikke møter stengte dører i helsevesenet. Helsestasjon for ungdom < Åpent mandag 16–20 for ungdom mellom 13 og 24 år. < ingen timebestilling. Ungdom kan også ta kontakt på mail og SmS. < helsestasjonen har lege, helsesøster, psykiatrisk sykepleier. fagpersoner fra PhBU, BUP og voksenpsykiatri har også samtaler her. < henvendelser om blant annet helse, livsstil, trivsel, prevensjon, samliv/seksualitet, kjønnssykdommer, mat/ vekt/spiseproblemer, rusmidler, psykiske vansker. < kontaktperson: helsesøster for ungdom edel Bratlie, tlf. 67 20 16 99, edel.bratlie@ lorenskog.kommune.no fra avmakt til handlekraft temahefte-11