Drømmesamfunn Visjonstenkingen skjer ikke til fortrengning for alle andre oppgaver kommunen er pålagt, understreker rådmannen: – Vi skal selvsagt levere tjenester og vi skal holde budsjett. Men vi skal være mer enn statens for- lengede arm. Framtidas kommuner må gjøre noe mer, og for å klare det må vi leve i et skapende part- nerskap med beboerne. – Det er ikke rettighetssamfunnet som skaper lykke. Vi er overbevist om at det er fellesskapet som er viktigst, og har en naiv tro på at det er fellesska- pet som skaper «The Dream Society», drømme- samfunnet. Store tanker En forutsetning for å skape et livskraftig Øvre Eiker var å kvitte seg med det gamle identitetsmerket «Drammens bakland». For å klare det, var det nødvendig «Gjennomjobbensinerhverenkeltmedarbeidermedpååvirkeliggjørevisjonen.» JOSTEINBARSTAD og planleggingsstadiet. å tenke stort. Det er de store tankene som kan bringe samfunnet videre og Verden til Hokksund gjøre Øvre Eiker til å et godt sted å Å holde fast på visjonen fordrer at bo for hver og en av beboerne i kom- man også løfter blikket og åpner seg munen, mener Jostein Barstad. for ideer som er unnfanget andre – Mange syns visjoner er vrøvl og steder enn i Kommune-Norge. svada. Men målet må være å opera- Jostein Barstad har hentet både sjonalisere visjonen og få den til å bli ideer og inspirasjon fra utenlandske en kraft. prosjekter. Newcastle, Reutllignen også alle andre innbyggere skal vite at de er del- aktige i dette. Innbyggerakademi Engasjement og involvering kommer ikke drivende på ei fjøl nedover Drammenselva som renner tvers gjennom kommunehovedstaden Hokksund. Bebo- erengasjementet i Øvre Eiker bygges opp med aktiv tilrettelegging. En egen stilling er øremerket alliansebygging, og det jobbes aktivt blant annet gjennom kommu- nens seks grendeutvalg og et eget innbyggerakade- mi der man systematisk videreutvikler innbygger- nes engasjement. Akademiet er et møtested der nye tanker og ideer presenteres og diskuteres. Siden 2007 har Øvre Eiker vært modellkom- mune, og siden sist sommer også med i Kvalitets- kommuneprogrammet. En rekke prosjekter er igangsatt, og mange flere er på idé- – Visjonen innebærer at alle inn- byggerne i kommunen skal føle at de er med på noe stort, sier Barstad. Regiassistenter Kommunens 1200 medarbeidere står selvsagt sentralt i oppbyggingen av drømmesamfunnet i Buskerud, understreker Barstad. – Gjennom jobben sin er hver enkelt medarbei- der med på å virkeliggjøre visjonen. Slik blir de ansatte våre regiassistenter i arbeidet med å skape det gode liv, sier han. Det «store» som alle skal være delaktige i, operasjonaliseres for eksempel i oppvekststrategi- en i kommunen. Her er sammen-visjonen forank- ret blant annet i følgende formulering: «Det trengs ei hel bygd for å oppdra et barn.» – Hver og en av de ansatte i skolen skal føle at de står sentralt i barn og unges oppvekst, men og Holstebro er alle tidligere indus- tribyer der utradisjonell tenking og mot har skapt ny identitet og utvikling. I Øvre Eiker har inspirasjon utenfra blant annet nedfelt seg i at kommunen har sin egen kulturho- vedstad på Vestfossen. Det som i mange år sto som et mausoleum over 500 tapte arbeidsplasser, er omskapt til en livskraftig arena for samtidskunst som har satt «Drammens bakland» på det interna- sjonale kunstkartet. Nå står nok en «bakkanal» for tur til å revitali- seres. Her blir sammen-visjonen satt ut i livet via bevisst retro-satsing og 60-tallsnostalgi som skapes i tett samarbeid med frivillige organisasjoner. Her skal rådmannens, og alle andre eikværingers drøm om å ligge i grønne enger virkeliggjøres: – Det er fellesskapet, ikke rettighetssamfunnet som skaper lykke, fastslår rådmann Jostein Barstad. ØVRE EIKER KOMMUNE • Ca. 16.000 innbyggere. • Innbyggertallet øker med 300 innbyggere hvert år. • 1200 ansatte i kommunen. • Modellkommune siden 2007, deltaker i Kvalitetskommune- programmet siden juni 2008. • Styrt av visjonen «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker». • Mer informasjon: www.ovre-eiker.kommune.no/ BEDRE TJENESTER 9 temahefte-14