Palliasjonsprosjektet har også fått oppmerksomhet i lokalpressen. Åse Tresvik Låstad viser fram avisutklipp. nen. For å holde det levende, lages et månedelig nyhetsbrev, «Lindrende nyheter», som de ansatte kan lese. Der finner de både oppdatert informasjon om framdriften i prosjektet og noen ord til ettertanke. • Filmen bidro til at vi fikk vist allsidigheten og betydningen av arbeidet vårt overfor politikere og andre. Samtidig førte den til at vi ble mer stolte over arbeidsplassen og fikk bedre samhold, forteller Tresvik Låstad. Positive politikere Ordfører Ole Lysø (Ap) er imponert over arbeidet som er lagt ned ved sykehjemmet. • Det er veldig viktig at det gode arbeidet som gjøres i kommunen blir synliggjort. Partssam arbeidet har fungert bra, og alle vedtak om bevilgning av penger til prosjektene har vært enstem mige. Vi er positive til å hjelpe til med å videreføre det, sier han. Tillitsvalgt Inger Aasen er enig. • At jeg har fått rollen som leder for styringsgruppa, viser at politikerne og administrasjonen i kommunen tør å overlate ansvar til andre. Det var en uvant rolle å være likestilt. Men vi jobber for samme sak og er opptatt av å finne gode løsninger sammen. Bidrar med erfaring Tillit har også Reidun Toftegård fått gjennom å delta i Palliativt forum. I begynnelsen var hun usikker på om hun hadde noe å bidra med, men hun innså snart at hun som pårørende sitter på verdifulle erfaringer. • Jeg er engasjert og sier det jeg mener. Pasientenes verdighet er det viktigste. Selv om mannen min er blitt syk, vil den personen han var alltid være der. Han var ressurssterk, og det vil jeg at han skal behandles som fremdeles, selv om han er syk, sier hun. Hun kikker bort mot fløyen hvor hennes mann nå holder til. • Dessuten gir det meg en del selv å delta. Jeg får tankene vekk fra min egen situasjon, sier hun. – Jeg har fått stor tillit, sier Inger Aasen. Hun er hjelpepleier, hovedtillits valgt i Fagforbundet og leder for styringsgruppa i Kvalitetskommune programmet i Austrheim. KVALITETSKOMMUNER 21 temahefte-15