LederProsjekthel- hetligskoledag.Hargåttdenlangemarsjengjennomskoleapparatet: Lærer,sosiallærer,inspektør, rektorpåbarne-ogungdoms- trinnet,grunnskolesjef,sekretariats - lederiStatped.NåseniorrådgiveriUt - danningsdirektoratet.Harheletidenværtaktividenfrivilligeidretten. TROND FJELDPÅTRAPPENESTORSKOLEREFORMLederProsjekthel- hetligskoledag.Hargåttdenlangemarsjengjennomskoleapparatet: Lærer,sosiallærer,inspektør, rektorpåbarne-ogungdoms- trinnet,grunnskolesjef,sekretariats - lederiStatped.NåseniorrådgiveriUt - danningsdirektoratet.Harheletidenværtaktividenfrivilligeidretten. TROND FJELDPÅTRAPPENESTORSKOLEREFORM temahefte-19