verN mOT smITTe LukkeT sYsTeM: de nyere pumpestasjonene hvor kloakkvannet går i lukket system, sikrer at rørlegger John kronbäck ikke utsettes for smittefare når han skal kontrollere at pumpestasjonen fungerer som den skal. Hvem har ansvaret? Dersom du blir syk på en tilrettelagt arbeidsplass, er det sannsynligvis du selv som har tatt med smittestoffet utenfra. Avløpsarbeidere, enten det er driftsoperatører på et arbeidsgiveren legger opp til, og være nøye med den renseanlegg eller avløpsarbeidere i en kommune, skal personlige hygienen for å holde smitte på avstand. ha en arbeidsplass som er lagt til rette for vern mot smitte. Arbeidsgiveren har ansvaret for å sørge for at Bakterier, virus og parasitter ingen skal bli infisert på grunn av arbeidsplassen. Avløpsvannet kan inneholde sykdomsframkallende Avløpsarbeideren skal etter loven følge opp tiltakene bakterier, virus og parasitter. Alle som arbeider med avløpsvann, skal derfor være vaksinert mot polio, hepatitt A og stivkrampe. Smittestoffer og endotoksiner kommer inn i kroppen gjennom luftveiene, rifter og sår i huden eller gjennom kroppens slimhinner. Dersom du har vært i kontakt med vannet, skal du skifte til rene klær og vaske deg, slik at du selv ikke blir påvirket eller sprer smitten videre. Rene og skitne soner Medfører arbeidet ditt kontakt med smittestoffer, skal arbeidsgiveren dele arbeidsplassen inn i rene og skitne soner. Når du kommer på jobb, skal du henge fra deg dine private klær i et rent skap som befinner seg i en ren sone. Rent arbeidstøy tar du på deg når du har gått inn i skitten sone. Skittent arbeidstøy skal aldri tas med hjem. Arbeidsgiveren skal sørge for å få det vasket. Dobesøk Toalettbesøk i den urene sonen krever at du vasker hendene med såpe slik at det ikke oppstår infeksjon i de edlere deler. Etter besøket skal hendene vaskes på nytt, så du ikke bærer med deg smitte videre. Pass på at hendene er rene når du spiser. Smitte kan lett overføres til brødskiva eller til kaffekoppen. Ingen skal tilbake til den rene sonen før håret er vasket med sjampo og kroppen med såpe. Så kan du gå ut i ren sone og ta på deg private klær. Slik unngår du å bringe med deg smitte hjem. Tunge kumlokk gir skader Tunge kumlokk og trange kummer, hvor du må krype nedi og stå krumbøyd for å jobbe, kan ofte være skyld i rifter, blå negler og ryggproblemer. Barnesikre kumlokk av betong har en vekt på mellom 100 og 110 kilo. Enkelte veier helt opp mot 155 kilo. Er du ikke forsiktig, er det fort gjort å løfte på seg skader. 24 temahefte-20