gigantBarnehage – At 300500 barn skulle få plass på samme sted, hørtes ut som et skrekkscenario, selv om jeg trodde på prosjektet. Men nå er jeg roligere og tryggere og ser at dette er en god og trygg barnehage, sier Brandt. Vrimler av barn I hver etasje ligger et stort felleskjøkken. Universell utforming gjør at rullstolbrukere kan manøvrere. Rett ved siden av barnehagen ligger friområdet Voldsløkka. – Foreldrene tenker kanskje at det vrimler av barn i rom og i ganger, men det stemmer ikke. Barna forholder seg til den samme basen og de samme voksne hele dagen. Bygget har fem separate inngangsdører. Og hver base har sin egen inngang. Så barna trenger ikke gå rundt med gule capser og fargerike tskjorter for å bli gjenkjent, slik enkelte tror. – Du kan nesten si at det ligger tre barnehager oppå hverandre, med hver sin fagleder, sier Brandt. Jobber på tvers av baser Barna har heller ikke kontakt med mange forskjellige voksne, hevder Brandt. Primært de fire voksne som jobber fast på basen. – Når barna er syke, må vi selvsagt skaffe vikarer utenfra. Men vi jobber også en del på tvers av baser og etasjer, for at kabalen skal gå opp. Basene på Margarinfabrikken har fått stedsriktige navn, som Emballasjen, Meieriet, Laben, Soya, Kokos, Begerlinja og Kubelinja. De tre nederste etasjene rommer hver seg fire baser. På toppen, i hver etasje, ligger de ansattes kontorseksjon, med pulter og tilgang på datamaskiner, noe som er populært blant de ansatte. Ønsker menn og minoriteter For tiden er enhetsleder Brandt i gang med å ansette 78 nye medarbeidere, hvorav 24 skal være pedagoger. Det skorter ikke på søkere, i hvert fall ikke til assistentstillingene. – Vi ansetter etter hvordan søkerne gjør det på intervjuene og hva magefølelsen vår sier oss. Vi er veldig nøye på å ringe til referansene og er opptatt av erfaring. I tillegg ønsker vi folk med forskjellig bakgrunn. Omtrent en av fem ansatte har ikkeeuropeisk bakgrunn, noe som speiler forholdene blant barna, hvor det også kommer flere fra minoritetsmiljøer. Én av fem ansatte er menn. Enhetslederen tror det er bra for arbeidsmiljøet at de mannlige ansatte ikke blir enslige haner i hønsegården. – Menn er ofte opptatt av andre ting enn kvinner. ØverST: Mange barn spiser samtidig i de store spise- Ofte er de mer lekne og mindre opptatt av å rydde rommene, som ligger i hver rundt seg, mener Line Bjørnskau Brandt. etasje. NederST: Margarin- Vil gjerne ha mindre grupper fabrikken har store luftige Fram til nå har de ansatte vært lite syke, noe Brandt rom og god boltreplass. forklarer med den høye trivselen i barnehagen. – Dette er det første året jeg opplever at ingen slutter til sommeren. Det er helt utrolig. Jeg tror det skyldes at vi har et stort fagmiljø og at folk trives på jobben. Det er fire ansatte på 12 små og fire voksne på 24 store. – I en ideell verden skulle vi hatt flere ansatte på de store barna og barnegruppene skulle vært mindre, mener Brandt. < Barnehagen i endring temahefte-21