FeIL Fokus: – Vi har lett for å fokusere på barnevernet og alt det gjør galt, – For mange lukker øynene mener barnevernveteran kari killén. for omsorgssvikt Barnevernet blir lett hengt ut som syndebukk når andre instanser ikke har gjort jobben sin. Motstanden mot å se barns lidelser er en viktig grunn til at barn ikke får hjelp i tide, sier dr. philos Kari Killén (78), nestor i norsk barnevern. Tekst: eLIsABeTh ArneT Foto: erIk sundT Kari Killén brenner fortsatt. Den sprell levende Helsedirektoratet. Nå er hun i gang med nye damen nærmer seg de åtti, men arbeider fortsatt for prosjekter. I tillegg brukes hun som konsulent og fullt. Den internasjonalt anerkjente klinikeren og rådgiver i innog utland. forskeren brenner for at foreldre skal bli gode nok omsorgspersoner og for å heve kompetansen hos alle Pirker i ubehaget profesjonelle som møter barn og foreldre. Hun har Killén pirker i ubehaget vårt. Doktorgradsarbeidet nylig avsluttet et stort utviklingsarbeid rundt foreldre hennes fra 1988 om omsorgssvikt og barnemismed rusproblemer og psykiske lidelser, finansiert av handling vakte oppsikt. < MANGFOLD I BARNEVERNET 23 temahefte-22