vOksenTIlknYTnIng : På kolstad i Trondheim har bydelens egen inkluderingsminister erlend Meder særlig ansvar for ungdom som trenger en fast voksentilknytning for å fungere i nærområdets fargerike ungdomsfellesskap. De frosne fasadene skjuler det godt, men blant brøytekanter og blokker på Kolstad i Trondheim kommune fins et varmt og fargerikt fellesskap. Kolstad er den mest mangfoldige bydelen landet kan by på nord for Groruddalen, med flere minoritetsspråklige innbyggere enn etnisk norske. Fagbladets utsendte er kommet hit for å møte en minister. Dog ikke en av Stoltenberg sine. På Boxåpner Erlend Meder smiler bredt i vinterdagen. Han er på hjemmebane, der han kommer ruslende gjennom Saupstadsenteret på vei til jobb. Dette er hans bydel. Meder er født og oppvokst her. Han bor i en av blokkene med kone og barn, og tror aldri han vil flytte herfra. Det har han for øvrig til felles med svært mange. Han har vært ansatt på skolen, i idrettslaget. Og nå på kultursenteret Boxåpner. Der tituleres den lærerutdannede trettiåringen med intet ringere enn inkluderingsministeren. – Hvis noen trenger meg, vet de hvor jeg er. For et slag kort eller en prat om noe som er viktig for dem. Gode samtaler kan ikke puttes inn i et tidsskjema på et kontor. I forkant av problemer – Til tross for at vi alltid skårer svært lavt på levekårsundersøkelser, opplever folk som bor her at det er trygt og ålreit, og det er et veldig stabilt bomiljø, fastslår Kristin Tinmannsvik. Hun er sjefen til ministeren, men har selv den langt tammere tittelen prosjektleder. Tinmannsvik er hodet og hjertet bak kultursenteret for barn og unge mellom 10 og 18 år på Kolstad; Boxåpner. Hun har ledet det hele siden Trondheim kommune for elleve år siden laget en prosjektbeskrivelse for en arena hvor rus og kriminalitet i nærområdet kunne forebygges. – Vi ønsket å være i forkant av de problemene vi så at mange flerkulturelle bydeler i nordiske storbyer opplevde, forteller hun. Løsningen ble Boxåpner. Her har det vært mulig å jobbe for at bydelens mangfold blir brukt på en positiv måte. Med høy voksentetthet og faglig kompetente ansatte har senteret tilbudt et bredt fritidstilbud for alle barn og unge. Og arbeidet har gitt resultater. – Det vil alltid finnes ytterpunkter i oppførsel. Og vi vil alltid ha forbedringspotensial. Men vi har i hvert fall ikke synlige kulturkonflikter eller trøbbel her på Kolstad. Alle henger sammen, i et ungdoms< INKLuDERENDE VELFERD 27 temahefte-24