etISKreFLeKSjON Bedre hjelp med etisk refleksjon e-læring Hvis du går inn på sidene til Fagforbundet Seksjon helse og sosial, kan du finne flere e-læringsprogrammer. KS har samlet refleksjonskort fra flere forbund og tjenestesteder på sin hjemmeside. Spill Etikkspill laget av Hege Fossum kan bestilles fra hege.fossum@baerum. kommune.no etISKreFLeKSjON Bedre hjelp med etisk refleksjon e-læring Hvis du går inn på sidene til Fagforbundet Seksjon helse og sosial, kan du finne flere e-læringsprogrammer. KS har samlet refleksjonskort fra flere forbund og tjenestesteder på sin hjemmeside. Spill Etikkspill laget av Hege Fossum kan bestilles fra hege.fossum@baerum. kommune.no Bærum kommune har arbeidet med etikk i mange år. – Systematisk etikkarbeid er en helt nødvendig del av faget og alt kvalitetsarbeid, mener Edel Johanne Austli Børslett. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK SuNDT Som en av landets første kommuner fikk Bærum i 1999 sin egen institusjonsprest. Gerhard Heilmann var først og fremst en samtalepartner for beboerne. Etter noen år ble stillingen hans endret, og han ble tilknyttet Kvalitetsenheten i Pleie og omsorg. Siden har han framfor alt vært engasjert i etikkarbeid, blant annet gjennom undervisning og veiledning i etisk refleksjon. – Siden jeg hadde hatt så mye kontakt med beboerne, kunne jeg bruke deres autentiske stemmer på kursene, forteller han. Jobber med kulturen blant ansatte Gerhard Heilmann hadde blant annet møtt beboere på sykehjem som kunne fortelle om situasjoner der personalet fulgte Janteloven. Enkelte hadde for eksempel opplevd ansatte som mente at «Du må ikke tro at du er noe. Nå som du er her, er det jeg som bestemmer.» Heilmann sier at enkelte tjenesteytere av og til krenker beboere av ren tankeløshet. – Ydmykende situasjoner kan oppstå under stress. Både stress og uvitenhet kan forklare slike episoder. Men maktmisbruk er likevel utilgivelig, mener han. For å hindre slike episoder har Heilmann og mange andre i kommunen arbeidet systematisk for å heve den etiske kompetansen på alle tjenestestedene innenfor pleie, helseog sosialsektoren. – Vi har arbeidet mye for å unngå at dårlige holdninger skal bli en del av kulturen på tjenestestedene våre, sier han. Kvalitet avhengig av etikk Gerhard Heilmann var heldig med valg av arbeidssted. Bærum er blant de kommunene som tidligst markerte seg på etikkfeltet. Og presten møtte mange ildsjeler i løpet av årene som institusjonsprest. En av dem var Edel Johanne Austli Børslett. Hun var leder på et av sykehjemmene fram til hun begynte som spesialrådgiver i Kvalitetsenheten og ble kollega av Heilmann i 2008. – Etikk er en helt nødvendig del av faget og kvalitetsarbeidet, mener hun. De to er overbevist om at skolering og øvelse kan gi den nødvendige kompetansen til å ta valg i situasjoner hvor ingen løsning er optimal, når det ikke fins noe enkelt og endelig svar. 26 MILjøARBEID temahefte-25