TeNesTeTOrgeT I VINje endrinG: — noen syns kanskje kommunen er litt grå, men slik er det ikke lenger, smiler Grete Brårmo. TeNesTeTOrgeT I VINje endrinG: — noen syns kanskje kommunen er litt grå, men slik er det ikke lenger, smiler Grete Brårmo. publikumsvennlig og synlig. Og ikke minst har vi fått på plass kontorene for byggesaksbehandlerne som en integrert, men likevel avgrenset del av Tenestetorget, forklarer hun. Den siste oppussingen ble gjort for ett år siden, og bidro til et lysere og litt luftigere lokale. Bred kompetanse De seks som jobber på torget, er både generalister og litt småspesialister, og sammen skal de hjelpe innbyggerne i kommunen med små og store utfordringer. Folk kommer oggår, og trenger veiledning til byggesøknader, er turister på gjennomreise eller spør etter kartutsnitt. Oppgavene er mange, som på brukertorg flest. Og fordi alle ansatte har følelsen av å kunne influere på sin egen hverdag, kommer trivselen nærmest av seg selv. Tenestetorgets leder formulerer det slik: – Det er ikke så lenge siden vi hadde et møte om hvordan vi skal utvikle oss videre. For dette er så klart ingen endelig og avsluttet prosess. Hele tida får vi impulser som må formidles videre i systemet, slik at vi kanskje kan yte enda bedre tjenester om en stund. Riktignok er det ikke alltid vi her på «torget» får gjennomslag for våre synspunkter oppover i systemet, men det skyldes ikke vrangvilje. Det dreier seg heller om en litt forskjellig virkelighetsoppfatning, tror jeg. Likevel vil jeg jo si at når rådmannen er med på møtene våre, blir det synliggjort hvor viktig ledelsen syns dette er, og at våre innspill blir tatt på alvor, slår Sten Andersen fast. Fjernet skrankene Allerede i begynnelsen av det pågående prosjektet, som heter Tenestetorget i Vinje, var strategien klar: Skrankene mot publikum skulle fjernes helt. Her skulle folk få komme utenfra og rett inn i kontormiljøet til dem som jobber her, slik at de øyeblikkelig kunne oppnå kontakt og få hjelp. At noen kanskje må vente litt på å treffe rette vedkommende, dersom dette ikke er en av de som jobber på torget til daglig, syns de aller fleste er helt greit, så lenge de blir tatt imot umiddelbart. – Dette har vært viktig for oss, forteller konsulent Birgit Skinnarland, som også har jobbet her i mange år. Selv om det kan være en utfordring for dem som jobber der at de ofte kan bli avbrutt i det de holder på med, mener hun likevel at å fjerne skrankene et av de mest vellykkede trekkene ved prosessen. – Vi merker at folk flest er mer fornøyd, og det slår jo også veldig positivt ut for oss ansatte, slår hun fast. < Tenestetorget i Vinje • Seks ansatte (en i permisjon). • Jobbrotasjon, slik at en ny sitter i front hver dag. • Rollefordelt hvem som stepper inn når front er opptatt. • Definert hvilken plass som tar e-post hver dag. • Byggesaksbehandlere i tilknytning. • Oversikt over hvem som gjør hva hos byggesaks- behandlerne. • Jevnlige oppfølgingsmøter for å videreutvikle seg. • Medbestemmelse i alle nye tiltak eller endringer. • Noen områder hver enkelt går litt dypere inn i. ANSIKTET uTAD 5 temahefte-28