TeNesTeTOrgeT I VINje iMPOnert: – Å, så fint å kunne få et kartutsnitt sånn rett over bordet, sier en av vinjebuene som er innom. signe Marie kittelsaa (t.v.). sigrid Vinjerui Lid hjelper så gjerne. God prosess – Det har vært en spennende og utviklende prosess der vi har hatt muligheten til å påvirke og være en del av utviklingen. Vi har virkelig følt at det vi har kommet med, er blitt tatt på alvor og senere blitt en del av prosjektet. tekst og foto: Jørn Wad Grete Brårmo er medlem av Fagforbundet, og har hjemmesider, være til stede på facebook og twitter, jobbet på Tenestetorget siden 2006. Hun er fornøyd og i det hele tatt følge opp de utfordringene som vi med at de nå har fått et moderne, lyst og trivelig blir stilt overfor, sier Brårmo. tjenestetorg inne i kommunehuset fra 60årene. Nå – Dette har jo også noen ressursmessige sider, mener hun at de ansatte møter innbyggerne slik de skyter tjenestetorgsjef Sten Andersen inn. skal møtes i en moderne kommune. Han syns dette bør være en prioritert oppgave, men påpeker samtidig at kommunikasjon via nettet Følger med i tida har en kostnadsside både når det gjelder etablering – Vi ønsker å utvikle oss og ha muligheter til å endre av kommunikasjonen, og ikke minst når det gjelder å kommunikasjonsformer og service, slik befolkningen følge den opp. forventer av oss i dagens kommunikasjonssamfunn. – Vi skal tross alt gjøre dette parallelt med alle de Derfor har vi vært opptatt av å utvikle gode andre oppgavene vi har, slår han fast. temahefte-28