14 ANSIKTET uTAD Realkompetanse defineres ulikt etter hva man skal bruke det til. Her er to eksempler: «Realkompetanse er all den kompetansen ein person har skaffa seg gjennom lønna eller ulønna arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annan måte.» Dette sitatet er hentet fra Samordna opptaks hjemmeside. Der er realkompetansen ment å bruke til opptak på høgskoler og universitet for dem som ikke har formalkompetanse til å komme inn. Her er noen definisjoner på forskjellen mellom realkompetanse og formalkompetanse: «I forbindelse med fagutdanning benyttes gjerne begrepene formalkompetanse og realkompetanse i relasjon til visse standarder. Det første, formalkompetanse, er knyttet direkte opp til bestemte utdanninger, og en eventuell autorisasjon, mens det andre refererer til de standarder som ligger i livets krav. I alle tilfeller er kompetansen noe som oppnås gjennom læring, men den konkrete læringen kan være forankret til forskjellige livserfaringer – til utdanninger, og arbeidserfaring eller personlige initiativ. I tilknytning til dette snakkes det gjerne om skolelæring, yrkeslæring og selvlæring. De skolelærde har vanligvis en formalkompetanse og dermed forhåpentlig også en realkompetanse. De yrkeslærde har vanligvis realkompetanse, men ikke nødvendigvis formalkompetanse på basis av en bestemt utdanning. De «selvlærde» kan ha realkompetanse, men sjelden formalkompetanse.» NOU 2000:12 Barnevernet i Norge. Hva er egentlig realkompetanse? Mange stiller dette spørsmålet, særlig når de vil ha høyere lønn, komme inn på et studium som de ikke har formalkompetanse til, eller til å få fram hva de faktisk kan i et jobbintervju. realkompetanse, hva er det? FagLIg INNspILL 14 ANSIKTET uTAD Realkompetanse defineres ulikt etter hva man skal bruke det til. Her er to eksempler: «Realkompetanse er all den kompetansen ein person har skaffa seg gjennom lønna eller ulønna arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annan måte.» Dette sitatet er hentet fra Samordna opptaks hjemmeside. Der er realkompetansen ment å bruke til opptak på høgskoler og universitet for dem som ikke har formalkompetanse til å komme inn. Her er noen definisjoner på forskjellen mellom realkompetanse og formalkompetanse: «I forbindelse med fagutdanning benyttes gjerne begrepene formalkompetanse og realkompetanse i relasjon til visse standarder. Det første, formalkompetanse, er knyttet direkte opp til bestemte utdanninger, og en eventuell autorisasjon, mens det andre refererer til de standarder som ligger i livets krav. I alle tilfeller er kompetansen noe som oppnås gjennom læring, men den konkrete læringen kan være forankret til forskjellige livserfaringer – til utdanninger, og arbeidserfaring eller personlige initiativ. I tilknytning til dette snakkes det gjerne om skolelæring, yrkeslæring og selvlæring. De skolelærde har vanligvis en formalkompetanse og dermed forhåpentlig også en realkompetanse. De yrkeslærde har vanligvis realkompetanse, men ikke nødvendigvis formalkompetanse på basis av en bestemt utdanning. De «selvlærde» kan ha realkompetanse, men sjelden formalkompetanse.» NOU 2000:12 Barnevernet i Norge. Hva er egentlig realkompetanse? Mange stiller dette spørsmålet, særlig når de vil ha høyere lønn, komme inn på et studium som de ikke har formalkompetanse til, eller til å få fram hva de faktisk kan i et jobbintervju. realkompetanse, hva er det? FagLIg INNspILL temahefte-28