KINO Digital teknologi i kinoene – Fjerner tunge løft. – Slutt på nedspoling etter jobben. – Åpner muligheter for små kinoer. – Større muligheter for å variere kinotilbudet. – Øker muligheten for personlig innsats. Likevel er han sikker på at den digitale teknologien har brakt de små kinoene et langt steg i riktig retning, på en hel rekke områder: – Samtidig somt arbeidsmiljøet er blitt betydelig bedre for oss som jobber her, har vi fått muligheter til å være attraktive for folk. Vi må bare greie å være synlige nok i lokalmiljøet. Og det kan vi klare med for eksempel en lokal kinofestival – eller kinodager om man vil, sier Forberg. – Hovedtrenden er, så vidt vi kjenner til, at digitaliseringen har ført til det motsatte av det Torfinn Forberg opplever, nemlig at småkinoer har fått langt flere premierer enn før, sier statssekretær Mina Gerhardsen i kulturdepartementet. – Som en følge av digitalisering endret bransjeorganisasjonen Film & Kino flere av filmstøtteordningene for å tilpasse dem til den digitale hverdagen og for å sikre oppsetning av kvalitetsfilm på kino. Oppsettingsstøtten skal, i likhet med de tidligere kopistøtteordningene, sørge for å få filmene ut på flest mulige kinoer. Det er gjort enkelte endringer – Viktig å sikre et godt kinotilbud Kulturdepartementet erkjenner at det er rom for forbedringer når det gjelder filmdistribusjon, men mener samtidig at mulighetene uansett er blitt mye bedre etter at alle kinoer ble digitalisert i 2011. – Men det gjenstår ett problem, sier han til slutt. Nemlig det faktum at distributørene begrenser filmdistribusjonen til et visst antall kinoer. Det syns han er helt forkastelig. – Staten putter en god slump penger inn i bransjen for å sikre et bredt kinotilbud, og siden teknologien nå er på plass, burde vi kunne forlange at tilbudet ble likt for alle, understreker han, med klar adresse til kulturminister Hadia Tajik. i ordningene, blant annet for å ivareta barnefilm, norsk film og skandinavisk film spesielt. – Tilbakemeldinger fra deler av kinobransjen kan tyde på at det fortsatt er et forbedringspotensial her. Film & Kino og de uavhengige distributørene har fra høsten 2012 vært i en prosess hvor ordningene evalueres og hvor partene har som mål å komme fram til løsninger som sikrer at alle filmer som norske kinoer ønsker å sette opp blir distribuert. Det er viktig for oss å få dette på plass slik at folk får et godt kinotilbud, sier statssekretær Mina Gerhardsen. 8 den digitale hverdagen temahefte-29