DeMeNs jeg går og ber. Hvis bønnetiden er midt i et måltid, venter jeg selvsagt til vi er ferdig med å spise. Det er aldri noe problem. Bønnetiden varer bare tre minutter, sier Fadumo og smiler forsiktig. Som bønnerom får hun lov til å bruke lintøyrommet. – De med en annen religion enn oss må utføre de samme oppgavene som oss – også når det gjelder å servere svinekjøtt og alkohol til pasientene, sier Nina Simonsen. Beboerne får servert alkohol til festmiddag, som er en gang per måned, i helgene og i høytidene. Noen pasienter har også sin egen vin, likør eller lignende som de får servert etter eget ønske. Studiesirkler På Vestby sykehjem har de pleiere fra 18 ulike nasjoner, inkludert Norge. – Bare fra Somalia har vi åtte stykker. Tre av dem har tatt utdanning mens de har vært ansatt her, og en fjerde er under utdanning nå, forteller Nina Simonsen. – Ellers har vi folk fra Zambia, Kenya, Mosambik, Russland, Ukraina, England, Sverige, Tyskland, Vietnam, Kina, Polen, Finland, Taiwan, Kosovo, Pakistan og Thailand. Med folk fra så mange forskjellige kulturer, er felles opplæring viktig. Det har sykehjemmet tatt på alvor. Simonsen, som også er seksjonsleder og leder i Fagforbundet, Vestby, har de siste årene ledet studiesirkelen «Tvang – helst ikke» for Fagforbundets medlemmer på sykehjemmet, og også for noen av Fagforbundets medlemmer i hjemmesykepleien. Hun anbefaler seksjonsansvarlige i andre kommuner å sette i gang slike studiesirkler for medlemmer i demensomsorgen. (Studiemateriell, hefter og dvd, kan bestilles hos forlaget Aldring og helse). – Kompetanseutviklende tiltak på sykehjemmet er nyttig. Jeg er sikker på at det bidrar til økt trivsel, lettere integrering og bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Dette viser i alle fall erfaringene fra Vestby sykehjem. Vi har et lavt sykefravær, og leder ved sykehjemmet har deltatt i studiesirkelen. Både hun og begge avdelingslederne støtter alle ansatte som ønsker mer kompetanse. Et eksempel til etterfølgelse, sier Nina Simonsen. 1.april begynte hun i 50 prosent stilling som seksjonsleder for helseseksjon i Fagforbundet Akershus. Resten av tiden jobber hun på Vestby Sykehjem. Blir kjent med beboerne – Har dere noen bevisste tanker rundt det å få mennesker fra 18 forskjellige land til å jobbe sammen? – Mange av de utenlandske har kanskje mer tålmodighet enn oss norske? Ellers syns jeg ikke det er så store forskjeller. Jeg syns i grunnen vi som jobber her er veldig like – til tross for at vi ser forskjellige ut, sier Nina Simonsen. For noen år siden hadde de en kvinnelig beboer på Hagestua som hele tiden sa hun ville hjem. Men så kikket hun plutselig bort på Fadumo Awdini. – Jeg skal slutte å mase om hjem. For du lengter sikkert mer hjem enn meg, sa hun til Fadumo. – Hva tror du de eldre tenker i møte med de utenlanske pleierne? – Jeg tror at beboerne fort venner seg til dem som jobber her. De ser ikke først og fremst på utseendet til folk, men på hvilken holdning pleierne møter dem med, sier Nina Simonsen. Fadumo Awdini er enig: – Det tok en stund før jeg skjønte hvordan man snakker med beboerne. Det er ikke alltid de finner ordene de vil si – så vi må forsøke å forstå hva de vil si. Men nå går det bra. Nå kjenner jeg dem så godt at jeg føler på meg hva de ønsker, sier hun. Trives På tavla i gangen til avdelingen Hagestua henger det informasjon om ukas aktiviteter. Beboerne kan være med på både lesergrupper, bingo og trim sammen med de andre beboerne på sykehjemmet. – Jeg trives godt sammen med pasientene. Og så har vi et kjempegodt arbeidsmiljø. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, sier Nina Simonsen. kunnskAP: – Vi har mer kunnskap om pleie av demente pasienter nå enn vi hadde for 20 år siden. det gir en bedre hverdag for pasientene, sier spesialhjelpepleier nina simonsen. etter at hun begynte som hjelpepleier i 1987, har hun tatt videreutdanning i psykiatri, aldersdemens, alderspsykiatri, praktisk pedagogisk veiledning, personaladministrasjon og personalledelse. oMsorg: – det viktigste vi gjør er å se mennesket bak sykdommmen, sier nina simonsen. Her er nina og fadumo på besøk på rommet hos Mary. VELFERDSTEKNOLOGI temahefte-30