forsøkpååetablereenutdanningforsceneteknikere • NOU 1976: Teater- utdanning – konkluderer med tiltak for å etablere grunnutdanning for det tekniske personalet. • 1978: Komitéutredning til Nordisk ministerråd konkluderer med behovet for å opprette teater- teknisk grunnutdanning i alle nordiske land. • 1992: Kongsvinger tekniske fagskole ønsker å opprette linje for scene- teknikk. Fagplaner ut- arbeides, men utdan- ningen ble aldri opprettet. • 1997: Film-og teaterteknisk forening søker om å legge teaterteknikerfaget inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet. • 1999: Departementet avslår søknaden. • Sverige tilbyr formell utdanning ved Stockholms dramatiska högskola for film, radio, tv og teater. • Danmark har Statens teaterskole i København og Det kongelige teater. • Norge har ennå ingen offentlig formell utdan- ning for sceneteknikere. forsøkpååetablereenutdanningforsceneteknikere • NOU 1976: Teater- utdanning – konkluderer med tiltak for å etablere grunnutdanning for det tekniske personalet. • 1978: Komitéutredning til Nordisk ministerråd konkluderer med behovet for å opprette teater- teknisk grunnutdanning i alle nordiske land. • 1992: Kongsvinger tekniske fagskole ønsker å opprette linje for scene- teknikk. Fagplaner ut- arbeides, men utdan- ningen ble aldri opprettet. • 1997: Film-og teaterteknisk forening søker om å legge teaterteknikerfaget inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet. • 1999: Departementet avslår søknaden. • Sverige tilbyr formell utdanning ved Stockholms dramatiska högskola for film, radio, tv og teater. • Danmark har Statens teaterskole i København og Det kongelige teater. • Norge har ennå ingen offentlig formell utdan- ning for sceneteknikere. sceNearbeIDere Kravene til teaterteknikere blir mer utfordrende og kompliserte parallelt med den galopperende teknologiske utviklingen. Det er lenge siden en scenetekniker kun løftet kulisser. For at de store teaterhusene skal fungere, trengs det blant annet sceneteknikere, lysteknikere, lydteknikere, rekvisitører og kostymemedarbeidere. Teknikerne får hovedrollen For å bøte på manglende fagbrev, har Fagforbundet og Norsk teaterog orkesterforening startet kompetanseprosjektet Scomp – scenekompetanse – og teknikerne har hovedrollen i prosjektet. Gjennom Scomp får teknikere dokumentert sin kompetanse i et digitalt kompetansekartleggingssystem og tilgang til videre opplæring innenfor eget fag og grunnleggende innføring i alt som foregår bak scenen i et stort teaterhus. Skaper superhelter Det må to superhelter til for å vise hva et kompetansekartleggingsprosjekt betyr. Under premieren på stykket Zuperhelt 1 på Oslo Nye Teater i fjor faller lydanlegget på venstre side ut. Det viftes med armer og bein. Det er krisestemning bak scenen. Lydteknikeren forsøker febrilsk å rette opp feilen. Rekvisitør Adriana Garcia Peña og kostymemedarbeider Marianne Forsberg redder situasjonen. Lydløst suser de fram fra bak scenen og setter seg ned ved ledningene på venstre side. Ett feilsøk og noen koblinger senere, er lyden på plass. – Jeg har jobbet på teateret i 32 år som kostymemedarbeider, men jeg hadde ikke nærmet meg en stikkontakt før jeg gikk kurs i grunnleggende lydteknikk i regi av Scomp, sier Forsberg. Kollegaen Garcia Peña nikker vedkjennende. Som rekvisitør lager hun redskaper til skuespillerne, og fikser detaljene i dekorasjonene på scenen. Uten Scompkurset hadde stykket humpet videre med dårlig lyd til lydteknikeren hadde rukket å komme bak scenen og fikse problemet. Nyttige kurs – At en kostymemedarbeider og rekvisitør på strak arm fikser lyden under et teaterstykke, ville ikke skjedd for bare få år siden. Lydavdelingen har alltid vært veldig spesialisert, sier teknisk sjef Finn Lewin. Han mener introduksjonskursene innenfor de ulike fagområdene i scenehuset er det mest vellykka prosjektet til Scomp. Før introduksjonskursene har alle ansatte fått generelle kurs om alt fra sikkerhet i scenehuset til førstehjelp og planprosesser. < PaTinering: rekvisitør adriana garcia Peña (t.h.) og kostymemedarbeider Marianne Forsberg har utvidet repertoaret sitt, og har blant annet lært seg grunnleggende lydteknikk som en del av scompprosjektet. temahefte-31