TverrFagLig: Fredrik Frøland, Bjørn Lind og Henrik Litland jobber alle med beredskap i brannvesenet i Oslo. samarbeid på tvers av fagfelt blir stadig viktigere for etaten, mener de. alltid beredt på det verste Å være beredt på det uventede og alltid jobbe med samarbeid på tvers, er brannvesenets oppskrift på et trygt Oslo. Viljestyrte handlinger — som terror — er noe det fokuseres på i framtida, for dette krever mer tverrfaglig arbeid enn noe annet. Tekst: LINN STALSBERG Foto: BENTE BJERCKE 26 temahefte-31