kjerNejOurNaL eksempel er i Sverige. Kjernejournalen snakker heller ikke med Windows XP, og det er det jo faktisk noen som bruker ennå, sier Dvergsdal. Dermed må det en masse manuelt ekstraarbeid til for å overføre opplysningene i det såkalte CAVEfeltet med kritisk informasjon i en vanlig legejournal, en operasjon som ifølge Dvergsdal ville ha vært «a piece of cake» med ett system. – Fremtidsdrømmen er at når jeg får en ny pasient, er det bare å klippe kritisk info i kjernejournal over i egen pasientjournal. Det er lagt ned mye arbeid i måten kritisk informasjon kodes i kjernejournal på, så det blir veldig bra. Vil ha med hjemmesykepleien Foreløpig har bare leger, sykepleiere på AMK og pasienter tilgang til Nasjonal kjernejournal. Det betyr at kjernejournal foreløpig ikke er aktuelt arbeidsområde for Fagforbundets medlemmer. Hallvard Dvergsdal vil gjerne at det skal bli det, for, som han selv sier når helsesekretær Hildegunn Strøm kommer inn på kontoret: – Dere er flinke til alt; vi leger strever med en masse ting vi ikke får til. Strøm vet fint lite om nasjonal kjernejournal, men de to er enige om at helsesekretærene utmerket godt må kunne legge inn nye opplysninger slik de gjør i vanlige journaler, og at legene signerer i ettertid. – Dessuten bør vi få hjemmesykepleien inn i systemet, mener Dvergsdal. – Foreløpig blir vi hindret av at datasystemene ikke snakker med hverandre, men på lengre sikt bør vi komme dit at hjelpepleiere med medisingodkjenning skal kunne bruke legemiddelopplysninger fra kjernejournalen. Drømmen er å kunne sende multidoselista ut i kjernejournal slik at apotek, hjemmesykepleie og andre kan få tilgang til den. Og det er planen, ifølge Helsedirektoratet. Det er jo heller ikke sånn at bruksområdene for kjernejournal er skrevet i stein. Funksjonaliteten vil bli utviklet videre i årene som kommer. Stavanger neste Første trinn er i gang i SørTrøndelag. Etter en evaluering er planen å utvide piloten suksessivt til Stavanger neste år. Deretter følger utrulling over hele landet. slik bruker du kjernejournal etter hvert som nasjonal kjernejournal rulles ut over hele landet, kan du legge inn helseopplysninger om deg selv. du går til nettstedet www.helsenorge.no, og logger deg inn som om du skal i nettbanken. Vel inne kan du klikke på «Min helse»-knappen. da får du opp skjermbildet du ser i illustrasjonen, med flere kategorier som vil utgjøre en naturlig del av kjernejournalen. Flere knapper • under «egne registreringer i kjernejournal» har du mulighet for å legge inn opplysninger om spesielle kommunikasjonsbehov, for eksempel om du er døv eller trenger tolk. • under «Om meg»-knappen kan du legge inn opplysninger om nærmeste pårørende som du vil at helsepersonell skal kontakte. du kan også sjekke om opplysningene om deg selv stemmer. de er i utgangspunktet hentet fra Folkeregisteret. • under «Innstillinger» kan du reservere deg mot i det hele tatt å ha en kjernejournal, eller begrense tilgangen for helsepersonell. • knappen «kritisk informasjon» viser informasjon som legen din har lagt inn i samråd med deg. det kan for eksempel gjelde allergi mot medisiner eller komplikasjoner ved anestesi. temahefte-32