MANGFOLD I KIRKA 35 bøKer Gravminner gjennom tusen år, Helge Klingberg, e-forlag 2013 En grundig gjennomgang av alle tenkelige aspekter rundt temaet gravminner: Gravminnenes historie, bergartene i gravsteinene, steinhuggerier i Norge, symboler og gravskrifter på gravminnene og gjenbruk og vern av gravminner. Kyrkjegarden ved havet, sjur Håland, ueland historiske forlag 2013 En fortelling om Varhaug gamle kirkegård, en liten jordflekk i strandkanten på Jæren, som har tjent sitt formål siden middelalderen. Illustrert. Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass, Fagforbundet. Kan bestilles hos Fagforbundet. Den offentlige sorgen, Olav Aagedall, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red), universitetsforlaget 2013 Ritualer og religion etter 22. juli. Om den offentlige sorgen og formen denne tok etter den rasistiske massakren. Religiøse ledere - makt og avmakt i norske trossamfunn, Cora Alexa Døving og Berit Thorbjørnsrud (red.), universitetsforlaget 2012 Religiøse lederes maktposisjoner med utgangspunkt i trossamfunn som Den norske kirke, Den katolske kirke, Den ortodokse kirke, Pinsebevegelsen, Smiths Venner, Det mosaiske trossamfunn og Sunni og Shia- menigheter. Forfatterne belyser trossamfunnenes forståelse av religiøs leder; arbeidsoppgaver de pålegges; makthierarki og muligheter de har for å utøve makt. NettsIDer Kirkerådet/Den norske kirke: www.kirken.no en ressursside for kirkegårdsarbeidere. http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=329 Kirketjenerskolen 1-3 Kirketjenerskolen er et utdanningsprogram som i tre deler tar for seg generelle vaktmesterfaglige temaer (del 1), særskilte emner som knytter seg spesielt til kirkebygget, dets inventar og bruk (del 2) og møte med mennesker (del 3). Her ligger også støtteordninger, stipender og etterutdanninger for kirkemusikere www.kirketjenerskolen.no Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) jobber med tarifforhandlinger, rådgivning innen lønns- og personalspørsmål, forvaltning av kirkebygg, drift av kirkegård, og utvikling av diakoni, undervisning og kirkemusikk. http://www.ka.no/ Kirkesøk-databasen omfatter alle 1623 kirker i Den norske kirke. http://www.kirkesok.no/ Norsk Forening for Kirkegårdskultur, med formål å fremme god kirkegårdskultur og å utvikle framtidig kirkegårdspolitikk. http://www.kirkegaardskultur.no/ OMtALer bøKer Gravminner gjennom tusen år, Helge Klingberg, e-forlag 2013 En grundig gjennomgang av alle tenkelige aspekter rundt temaet gravminner: Gravminnenes historie, bergartene i gravsteinene, steinhuggerier i Norge, symboler og gravskrifter på gravminnene og gjenbruk og vern av gravminner. Kyrkjegarden ved havet, sjur Håland, ueland historiske forlag 2013 En fortelling om Varhaug gamle kirkegård, en liten jordflekk i strandkanten på Jæren, som har tjent sitt formål siden middelalderen. Illustrert. Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass, Fagforbundet. Kan bestilles hos Fagforbundet. Den offentlige sorgen, Olav Aagedall, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red), universitetsforlaget 2013 Ritualer og religion etter 22. juli. Om den offentlige sorgen og formen denne tok etter den rasistiske massakren. Religiøse ledere - makt og avmakt i norske trossamfunn, Cora Alexa Døving og Berit Thorbjørnsrud (red.), universitetsforlaget 2012 Religiøse lederes maktposisjoner med utgangspunkt i trossamfunn som Den norske kirke, Den katolske kirke, Den ortodokse kirke, Pinsebevegelsen, Smiths Venner, Det mosaiske trossamfunn og Sunni og Shia- menigheter. Forfatterne belyser trossamfunnenes forståelse av religiøs leder; arbeidsoppgaver de pålegges; makthierarki og muligheter de har for å utøve makt. NettsIDer Kirkerådet/Den norske kirke: www.kirken.no en ressursside for kirkegårdsarbeidere. http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=329 Kirketjenerskolen 1-3 Kirketjenerskolen er et utdanningsprogram som i tre deler tar for seg generelle vaktmesterfaglige temaer (del 1), særskilte emner som knytter seg spesielt til kirkebygget, dets inventar og bruk (del 2) og møte med mennesker (del 3). Her ligger også støtteordninger, stipender og etterutdanninger for kirkemusikere www.kirketjenerskolen.no Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) jobber med tarifforhandlinger, rådgivning innen lønns- og personalspørsmål, forvaltning av kirkebygg, drift av kirkegård, og utvikling av diakoni, undervisning og kirkemusikk. http://www.ka.no/ Kirkesøk-databasen omfatter alle 1623 kirker i Den norske kirke. http://www.kirkesok.no/ Norsk Forening for Kirkegårdskultur, med formål å fremme god kirkegårdskultur og å utvikle framtidig kirkegårdspolitikk. http://www.kirkegaardskultur.no/ OMtALer temahefte-33