KonKurranseutsetting10 Parker På aNbuD fjernet før den faller ned og kanskje skader noen, sier hun. Like bortenfor står statuen av Peter Christen Asbjørnsen omringet av ugress. – Her har det alltid vært en bed fylt med blomster, men noen har tydeligvis glemt å ta det med i kontrakten, så hvis det skal bli blomster her igjen, kommer det som en tilleggskontrakt. Det er et trist syn, sier Sandborg. Tomt basseng Helt oppe på toppen av St Hanshaugen ligger det gamle bassenget, som er plassert over vannreservoaret. Istedenfor vann er bassenget fylt med visne blader og sigarettsneiper. – Bassenget er et klassisk eksempel på at byens kulturminner sakte, men sikkert forvitres bort fordi ansvarsforholdet er borte, sier Sandborg. Lille Sam på ett år stabber rundt i bassenget i sommerheten, uvitende om hva han går glipp av. Men pappa Anders Helgedagsrud er opprørt over at bassenget står tomt. – Jeg stemte Venstre i kommunevalget fordi de hadde programfestet at de ville jobbe for at bassenget skulle fylles med vann igjen. Det er fryktelig trist at det ikke har skjedd. Vi bor like ved, og jeg synes at St. Hanshaugen er Norges fineste park. Jeg skjønner at det handler om prioriteringer og at det fins viktigere ting, men likevel, sier han. – En park er en levende organisme, og ikke noe man skal tjene penger på. St. Hanshaugen burde vært byens pryd og ikke vært prisdrevet. Nå ødelegges parkene fordi de ikke vedlikeholdes skikkelig, og det kommer til å bli dyrt i fremtiden når problemene bare skyves fremover, sier Anne Sandborg, og peker på potentillaog mispelbedene, hvor lønneskudd er i ferd med å bli meterhøye. – Vi ville jo ha fjernet lønna med én gang, men de private firmaene tjener mye mer på å vente og heller får en feit kontrakt seinere, sier hun. Kompetansen er borte Av de 98 personene som ble overflødige da Friluftsetaten ble lagt ned, jobber fremdeles en tredel i realiteten fortsatt med parkdrift: Fire personer følger opp kontraktene, fem personer kontrollerer utføringen av kontraktene, ti personer jobber i en gjenopprettet ruskenavdeling, mens vedlikeholdsgruppa består av tolv personer. Til sammen 31 personer. – Det som opprører meg aller mest er all kompetansen som rett og slett er kastet på sjøen. Den får vi aldri tilbake. Kommunen har kvittet seg med en enorm kunnskapsbase uten å sikre seg back up, sier Anne Sandborg. Hjemme har hun metervis med permer fulle av dokumentasjon og forskningsresultater som de private firmaene ikke var interesserte i å overta. – Det er så trist. Generasjoner med kunnskapsoverføring er borte, og når vi i tillegg ser at utgiftene for kommunen nesten er doblet, er det helt fortvilende å tenke på. Det er jo ikke kontraktene som er pengeslukene, men alt som kommer i tillegg. Nylig ble det for eksempel oppdaget at driften langs Akerselva var glemt og ikke sto oppført i noen kontrakter. Det kommer til å koste flesk! FortViLer: Hovedtillitsvalgt anne sandborg i reno- vasjonsetaten i oslo kommune er utdannet spesial- gartner, men får ikke lenger bruke sin kompetanse. Hun er oppgitt over tilstanden i oslos parker. FØLger kontrakten: de private firmaene som har overtatt driftsansvaret for oslos parker, vanner bare de stedene som står i kontraktene deres. det som ikke er oppført her, blir overlatt til seg selv. 10 Parker På aNbuD fjernet før den faller ned og kanskje skader noen, sier hun. Like bortenfor står statuen av Peter Christen Asbjørnsen omringet av ugress. – Her har det alltid vært en bed fylt med blomster, men noen har tydeligvis glemt å ta det med i kontrakten, så hvis det skal bli blomster her igjen, kommer det som en tilleggskontrakt. Det er et trist syn, sier Sandborg. Tomt basseng Helt oppe på toppen av St Hanshaugen ligger det gamle bassenget, som er plassert over vannreservoaret. Istedenfor vann er bassenget fylt med visne blader og sigarettsneiper. – Bassenget er et klassisk eksempel på at byens kulturminner sakte, men sikkert forvitres bort fordi ansvarsforholdet er borte, sier Sandborg. Lille Sam på ett år stabber rundt i bassenget i sommerheten, uvitende om hva han går glipp av. Men pappa Anders Helgedagsrud er opprørt over at bassenget står tomt. – Jeg stemte Venstre i kommunevalget fordi de hadde programfestet at de ville jobbe for at bassenget skulle fylles med vann igjen. Det er fryktelig trist at det ikke har skjedd. Vi bor like ved, og jeg synes at St. Hanshaugen er Norges fineste park. Jeg skjønner at det handler om prioriteringer og at det fins viktigere ting, men likevel, sier han. – En park er en levende organisme, og ikke noe man skal tjene penger på. St. Hanshaugen burde vært byens pryd og ikke vært prisdrevet. Nå ødelegges parkene fordi de ikke vedlikeholdes skikkelig, og det kommer til å bli dyrt i fremtiden når problemene bare skyves fremover, sier Anne Sandborg, og peker på potentillaog mispelbedene, hvor lønneskudd er i ferd med å bli meterhøye. – Vi ville jo ha fjernet lønna med én gang, men de private firmaene tjener mye mer på å vente og heller får en feit kontrakt seinere, sier hun. Kompetansen er borte Av de 98 personene som ble overflødige da Friluftsetaten ble lagt ned, jobber fremdeles en tredel i realiteten fortsatt med parkdrift: Fire personer følger opp kontraktene, fem personer kontrollerer utføringen av kontraktene, ti personer jobber i en gjenopprettet ruskenavdeling, mens vedlikeholdsgruppa består av tolv personer. Til sammen 31 personer. – Det som opprører meg aller mest er all kompetansen som rett og slett er kastet på sjøen. Den får vi aldri tilbake. Kommunen har kvittet seg med en enorm kunnskapsbase uten å sikre seg back up, sier Anne Sandborg. Hjemme har hun metervis med permer fulle av dokumentasjon og forskningsresultater som de private firmaene ikke var interesserte i å overta. – Det er så trist. Generasjoner med kunnskapsoverføring er borte, og når vi i tillegg ser at utgiftene for kommunen nesten er doblet, er det helt fortvilende å tenke på. Det er jo ikke kontraktene som er pengeslukene, men alt som kommer i tillegg. Nylig ble det for eksempel oppdaget at driften langs Akerselva var glemt og ikke sto oppført i noen kontrakter. Det kommer til å koste flesk! FortViLer: Hovedtillitsvalgt anne sandborg i reno- vasjonsetaten i oslo kommune er utdannet spesial- gartner, men får ikke lenger bruke sin kompetanse. Hun er oppgitt over tilstanden i oslos parker. FØLger kontrakten: de private firmaene som har overtatt driftsansvaret for oslos parker, vanner bare de stedene som står i kontraktene deres. det som ikke er oppført her, blir overlatt til seg selv. temahefte-34