FagLIg INNsPILL De styggeste eksemplene på dette, mener jeg at vi finner innen renhold og renovasjon. Så lenge disse oppgavene løses av det offentlig, så har de ansatte en fullverdig pensjonsordning. I privat sektor er det i disse sektorene stort sett minimumsordninger, uten uføredekninger og ofte uten AFP. Min påstand er at på disse områdene er det de ansatte som opplagt har betalt for at private tjenestetilbydere har fått tilgang til offentlige midler, samtidig som den offentlige oppdragsgiveren har spart penger ved at de ansatte får dårlige pensjoner. Dette fører også til at ideelle virksomheter som har tilsvarende pensjonsordninger som det offentlige, aldri kan vinne anbud der kommersielle aktører deltar. Til det blir prisforskjellen på grunn av pensjon for stor. En særskilt utfordring vi har, er reglene for tilskudd til private barnehager. Disse skal likebehandles med kommunale barnehager, og får derfor en kompensasjon ut fra kostnadsnivået i en kommunal barnehage. I kalkylen på kostnader i kommunale barnehager ligger det en offentlig tjenestepensjonsordning på opp til 20 prosent av lønna. Men hva bruker de private barnehagene på pensjon? Jo, del fleste bruker drøyt 5 prosent av lønn på pensjon. Resten av driftstilskuddet blir derfor overskudd og profitt for eierne! Dette viser at de ansatte også ved private barnehager betaler mye av den såkalte besparelsen. I tillegg medfører dagens ordning at våre skattepenger går til kommersielle kapitalkrefter i barnehagesektoren. temahefte-34