Læring på jobben 6 LærINg Og INkLUDerINg serbisk sykepleier og en i vaskeriet fra Kosovo, sier Kongshaug. Og det kan ta tid å lære språket godt nok til å prate skikkelig med pasienter, sier hun. Og motsatt: Også pasientene blir forklart at noen er her nettopp for å lære språk og derfor ikke forstår alt som blir sagt. Begynte på bunnen igjen I 2009 forsvant hjelpepleier- tittelen til fordel for helse- fagarbeider, og Anita Milumbe Fjærli fra Zambia var en av de siste i gruppa hjelpepleiere det året. Fra 2007 hadde hun jobbet som pleieassistent. – I Zambia arbeidet jeg som arkivar, men i et nytt land må man begynne på nytt. Jeg vasket på Ski sykehus mens jeg lurte på hva jeg skulle gjøre med livet mitt. Da svigerfar ble syk, ble jeg kjent med arbeidet som hjelpepleiere gjør, og da bestemte jeg meg for at det var dette jeg ville, sier Fjærli. Som mange andre på Vestby sykehjem, tok hun utdanningen på Ås videregående skole i nærheten. – Det er fantastisk å jobbe med eldre mennesker som forteller om gamle dager. Det gir oss et innblikk i ei tid da ting var vanskeligere i Norge. Jeg syns det er gøy å høre når de forteller, sier Fjærli. Hennes mål er å utdanne seg videre til sykepleier, som er en gammel barndomsdrøm. Flere helsefag- arbeidere på Vestby sykehjem har videreutdannet seg til sykepleiere, og de fleste kommer tilbake for å jobbe på samme sted. Også Fjærli ser for seg det samme. Drømmer om mer utdanning På sykehjemmets avdeling for rehabilitering finner vi Fjolla Gjocaj. Hun er lærling på vei mot fagbrevet, med bare noen måneder igjen. – For meg er det rehabilitering som er spennende. Å se hvordan noen som kommer inn med en skade kommer seg på beina igjen, sier Gjocaj. Hun ønsker god sTØTTe: – gode kolleger hjalp meg mye de første årene, sier Hosanna Faife jakobsen. i 2010 ble hun ferdig utdannet helsefagarbeider. TriVes: Fjolla gjocaj er snart ferdig utdannet helsefag- arbeider. Hun liker best av alt å jobbe med rehabilitering. Her sammen med Frøydis Heide som bor på sykehjemmet. 6 LærINg Og INkLUDerINg serbisk sykepleier og en i vaskeriet fra Kosovo, sier Kongshaug. Og det kan ta tid å lære språket godt nok til å prate skikkelig med pasienter, sier hun. Og motsatt: Også pasientene blir forklart at noen er her nettopp for å lære språk og derfor ikke forstår alt som blir sagt. Begynte på bunnen igjen I 2009 forsvant hjelpepleier- tittelen til fordel for helse- fagarbeider, og Anita Milumbe Fjærli fra Zambia var en av de siste i gruppa hjelpepleiere det året. Fra 2007 hadde hun jobbet som pleieassistent. – I Zambia arbeidet jeg som arkivar, men i et nytt land må man begynne på nytt. Jeg vasket på Ski sykehus mens jeg lurte på hva jeg skulle gjøre med livet mitt. Da svigerfar ble syk, ble jeg kjent med arbeidet som hjelpepleiere gjør, og da bestemte jeg meg for at det var dette jeg ville, sier Fjærli. Som mange andre på Vestby sykehjem, tok hun utdanningen på Ås videregående skole i nærheten. – Det er fantastisk å jobbe med eldre mennesker som forteller om gamle dager. Det gir oss et innblikk i ei tid da ting var vanskeligere i Norge. Jeg syns det er gøy å høre når de forteller, sier Fjærli. Hennes mål er å utdanne seg videre til sykepleier, som er en gammel barndomsdrøm. Flere helsefag- arbeidere på Vestby sykehjem har videreutdannet seg til sykepleiere, og de fleste kommer tilbake for å jobbe på samme sted. Også Fjærli ser for seg det samme. Drømmer om mer utdanning På sykehjemmets avdeling for rehabilitering finner vi Fjolla Gjocaj. Hun er lærling på vei mot fagbrevet, med bare noen måneder igjen. – For meg er det rehabilitering som er spennende. Å se hvordan noen som kommer inn med en skade kommer seg på beina igjen, sier Gjocaj. Hun ønsker god sTØTTe: – gode kolleger hjalp meg mye de første årene, sier Hosanna Faife jakobsen. i 2010 ble hun ferdig utdannet helsefagarbeider. TriVes: Fjolla gjocaj er snart ferdig utdannet helsefag- arbeider. Hun liker best av alt å jobbe med rehabilitering. Her sammen med Frøydis Heide som bor på sykehjemmet. temahefte-35