eTTerUTDaNNINgeN kLINIsk fagsTIge På Sunnaas sykehus jobber Vigdis Bjerkholt som hjelpepleier med lang fartstid. Allerede i 1977 gikk hun den ettårige hjelpepleierskolen på Aker sykehus. Siden har hun jobbet på Rikshospitalet og Ullevål, men de siste 27 årene på Sunnaas. Utfordrende på skolebenken De ti siste av disse årene har Bjerkholt brukt på å fullføre klinisk fagstige. Hun er en av ti hjelpepleiere som har fullført fagstigen ved Sunnaas sykehus. – Hele etterutdanningen med veiledningstimer har vært i regi av arbeidsgiveren vår. Det har tatt sin tid. Bare det å komme seg gjennom 150 veiledningstimer tok et par år. Siden det var lenge siden jeg sist satt på skolebenken, var det utfordrende å lese og skrive akademisk igjen, syns hun. Men strevet ga uttelling både faglig og økonomisk. – Vi fikk dekket alle utgifter underveis, og jeg har fått 15.000 kroner i lønnstillegg. Det aller viktigste er at det jeg lærte er nyttig i jobben min, for eksempel når vi lærer opp ekstravakter og lærlinger, sier Vigdis Bjerkholt. Ja til videreutdanning Leder av kompetanseenheten ved Sunnaas sykehus, Birgitte Dahl, oppmuntrer til videreutdanning. – De som ønsker å gjennomføre et slikt program, vil få støtte til å finne aktuelle kurs og litteratur, delta i faglig veiledning og få veiledning på fordypningsoppgaven, sier hun. etterutdanning ga full uttelling Vigdis Bjerkholt (57) fikk dekket alle utgifter til etterutdanning og gikk 15.000 kroner opp i lønn. temahefte-35