2 INNHOLD ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. tekst og foto: Nina Monsen, Karin Svendsen, Vegard Velle, Jørn Wad, Albert Collett, Jan Hanchen Michelsen, Greta Dalen, May Britt Haukås, Eva Kylland, June Witzøe, Erik M. Sundt, Helga Bognø og Trond Finstad. illustrasjoner: Lars Tothammer. layout: Fryd Forlag AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 1. desember 2014. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder < 4–7 Årets beste e-kommune < 8–11 Rissa kommune bruker gjerne Facebook i stedet for nettsiden < 12–14 Ingen kjenner de digitale utgiftene ved kommunesammenslåinger < 15–17 Mange fallgruver ved elektronisk rapportering på sykehjem < 18–19 Kommentar: Jeg bekymrer meg for regjeringens ønske om å statliggjøre skatten < 20–21 Kommentar: Digital ledelse skiller seg fra andre lederdisipliner < 22–25 Det klikker for Skedsmo kommune < 26–28 Ulstein kommune GPS-sporer spreke demente < 29–30 Kommunens e-dialog gir innbyggerne raskt svar < 31–34 Alle sekretærer kan få autorisasjon < 35 Omtaler Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 12-14 22-25 31-34 2 INNHOLD ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. tekst og foto: Nina Monsen, Karin Svendsen, Vegard Velle, Jørn Wad, Albert Collett, Jan Hanchen Michelsen, Greta Dalen, May Britt Haukås, Eva Kylland, June Witzøe, Erik M. Sundt, Helga Bognø og Trond Finstad. illustrasjoner: Lars Tothammer. layout: Fryd Forlag AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 1. desember 2014. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder < 4–7 Årets beste e-kommune < 8–11 Rissa kommune bruker gjerne Facebook i stedet for nettsiden < 12–14 Ingen kjenner de digitale utgiftene ved kommunesammenslåinger < 15–17 Mange fallgruver ved elektronisk rapportering på sykehjem < 18–19 Kommentar: Jeg bekymrer meg for regjeringens ønske om å statliggjøre skatten < 20–21 Kommentar: Digital ledelse skiller seg fra andre lederdisipliner < 22–25 Det klikker for Skedsmo kommune < 26–28 Ulstein kommune GPS-sporer spreke demente < 29–30 Kommunens e-dialog gir innbyggerne raskt svar < 31–34 Alle sekretærer kan få autorisasjon < 35 Omtaler Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 12-14 22-25 31-34 temahefte-36