LuNDsVågeN NaturskOLe gikk gjennom dagen før, sier Kristoffer. Halv tolv kjører vi båten tilbake til skolen for felleslunsj. Etter lunsj er det kurs i stillasbygging. Det er et eksempel på Lundsvågens filosofi: Å lage ekte arbeidssituasjoner. – Vi har rollespill som om vi er på en ekte arbeidsplass. Derfor skal guttene ha på verneutstyr når de setter opp stillaset, sier Bjørn Johannesen. Lundsvågen naturskole rettleder ungdom slik at de kommer inn i sitt rette spor. Yrkesveiledning er en viktig del. Skolen har kontakt med ulike bedrifter i regionen. – Et eksempel er entreprenørbedriften Kruse Smith. De kom på besøk og fortalte om hvordan det er å være betongarbeider. Uka etter besøkte vi en av deres byggeplasser. Uka etter det igjen hadde vi jernbinderkurs for elevene på verkstedet vårt, sier Bjørn Johannesen. mÅler stillAset: magnus prøver nivelleringskikkerten mens kristoffer (bakerst), lars-ingvald klovning og filip ser på. Yrkesveiledning og bedriftsbesøk Bit for bit reises stillaset på en åpen plass mellom to av skolens mange mindre bygg. Guttene jobber ivrig. Når stillaset er ferdig, måler de høyden i en nivelleringskikkert. Gym på slutten av dagen er populært. Ikke minst innebandy. – Guttene har mye energi. De sendes gode og slitne hjem med bussen, smiler Johannesen. usikker gutt helt fram til døra på skolen, så han blir trygg på at han finner fram ved skolestart. På en skole som Lundsvågen blir de ansatte godt kjent med elevene. Bjørn Johannesen blir stille når han tenker på guttene det ikke gikk bra med, men lyser opp når han forteller om dem som lyktes. De som fikk puffet de trengte for å få seg jobb som mekaniker, sjømann eller sidemann på lastebil. – Vi gjenspeiler samfunnet. Det går ikke bra med Om skolen Lundsvågen naturskole har seks ansatte og plass til 25 elever. Fem elever fra sju- ende til tiende klasse får spesialundervisning hver sin ukedag. Elevene tildeles plass av PPT. Hjemskolen betaler to lærertimer per elev. Lundsvågen er del av Lenden skole og ressurs- senter for grunnskoleelever med psykososiale vansker og/eller psykiske lidelser. Lenden har dagstilbud på Lundsvågen naturskole, Engøyholmen, og Sørnes- tunet rideskole. Lenden har også veiledningstilbud for barnetrinnet på avdeling Lunden, og for ungdoms- trinnet på avdelingene Lys- gården og Ramsvik. lenden skole og ressurssenter: http://www.linksidene.no/ lenden/Underside/179 lundsvågen naturskole: http://www.minskole.no/ minskole/lundsvagen/pilot. nsf/ vIndexAll?Opennavigator Alt for barna Lenden er oppkalt etter byoriginalen Lars H. Lende (1882–1971) som hadde «Alt for barna» som sitt motto. http://no.wikipedia.org/ wiki/Lars_H._Lende http://www.nrk.no/ rogaland/ny-bok-om- lars-lende-1.8390905 Gjenspeiler samfunnet alle. Men vi prøver å vise guttene mulighetene i Siden skolen har mange voksne pr. elev, får de tett verden, slik at de kan velge det som passer for dem, oppfølging. Det hender at en fra personalet følger en sier Johannesen. temahefte-37