4-7 4-7 13-15 32-34 INNHOLd < 3 Leder < 4–7 Jegersberg gård: Rusavhengige øver seg på et vanlig liv < 8–10 Anders Zachrisson: Kan begrep fra psykoanalytisk terapi være nyttig? < 11–12 Steinar Lorentzen: Å forstå andre kan være så mangt < 13–15 Utviklingshemming: Gleder seg til å få en jobb < 16–19 En liten trøst til barn i asylmottak < 20–21 Bjørn Erik Lohne: Fra teori til praksis — det store spranget < 22–25 Krisesenter: Ikke nok tid til omsorg < 26–28 Kvalifiserte tolker sikrer likeverdige tjenester < 30–31 Maurice Mittelmark: Jeg forbinder velferdsstaten med lykke < 32–34 Barneansvarlige på sykehus: Når mor eller far er syk < 35 Lær mer Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. prosjektleder: Nina Berggren Monsen. Illustrasjoner: Svein Johan Reisang/ Burning Ink. layout: Fryd Forlag AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 5. mai 2015. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393 Trykksak 2 temahefte-38