brukererfarINg Jegersberg gård • Tilbyr bolig og arbeids- plass til rusavhengige. • Beboerne får kommunal leiekontrakt når de flytter inn. • Grunnmuren i rehabili- teringsmodellen består av tid, fellesskap, mentor- ordning og kvalifisering. • Arbeidsdagen på gården er fra 07.00 til 15.30. • Det er rom til åtte beboere. I mars fikk Jegersberg klarsignal fra bystyret til å utvide med 18 nye plasser. • Gården driver hunde- daghjem, selger og hogger tømmer på oppdrag og leier ut stallbåser og hester. • En serviceavdeling tar hageoppdrag på bestilling. 6 lurVeleVen: det er ivrige typer som går på hundedaghjem på jegersberg gård. hundepasseren og hennes mentor, Arild strømmen, passer på at lekeslåssingen ikke blir blodig alvor. Sammensetningen av folk, fra ansatte med brukererfaring til en daglig leder som har vært hotelldirektør, er nøkkelen til stedets suksess, mener Ingelill Lærum Pedersen, som er fagansvarlig på Jegersberg. – Modellen på Jegersberg gård virker fordi kommunen har turt å høre på dem som har brukererfaring, sier Pedersen. Hun tviler dessuten på at Jegersberg ville hatt like hårete mål som i dag med en sosionom som daglig leder i stedet for en sjef med erfaring fra næringslivet. De vanskelige høytidene Jula illustrerer godt hvor nyttig det er at de ansatte har ulik bakgrunn. Da jula nærmet seg var nemlig hun og daglig leder i fullt julemodus. De planla innkjøp av juletre og drømte om hvor fint det skulle bli å pynte til jul på den ærverdige gården. Til slutt måtte Offergaard si ifra. – Det er ditt eget behov for julestemning du tilfredsstiller, sa han til Pedersen. For beboerne hater jula, slik han selv og Baatz også har gjort. – Det ga meg noe å tenke på, sier Pedersen. – Samtidig er det en del av rehabiliteringa å gjøre høytider som jula overkommelig. Vi skal gi beboerne nye minner å knytte til disse dagene, legger hun til. – Nå har jeg og beboerne begynt å grue oss til 17. mai. De dagene som er positive for mange er forferdelige for dem som har vokst opp med rus, sier Baatz. Fra avrusning til vanlig liv Pedersen har jobbet med rusproblematikk i over ti år, men sier hun aldri har lært hvor mye det faktisk krever å bli rusfri før hun kom til Jegersberg. – Det finnes mange bra tiltak i behandlingstjenestene, men hjelp til å klare livet etter at behandlingen er ferdig, det mangler, sier hun. Jegersberg fyller gapet mellom behandling og vanlig liv i bolig og jobb. Å bli fysisk frisk går relativt fort, men å lære seg å leve et rusfritt liv tar lang tid, ifølge Pedersen. – Å stå opp om morgenen og klare å stå i vanskelige situasjoner på jobb, det øver vi på, sier hun og legger til at de nesten ikke har sykefravær på gården. Å lære seg både å ta imot og å gi tilbakemeldinger, er en viktig del av arbeidstreningen. – Fikk jeg kritikk før, ville jeg vanligvis gått og ruset meg. Det er en viktig del av det vanglige livet å klare å ta i mot kritikk uten å ty til rus, sier Baatz. Hesteabstinens Klokka er knapt sju, men i stallen er hestene godt i gang med dagens frokost. Lyden av hester som tygger høy er noe av det deiligste som fins, mener en av beboerne på gården. Han vil ikke stå fram med navn, men er stallgutt på Jegersberg. – Hvis jeg har det tøft på kvelden, setter jeg meg i båsen hos hesten min, sier han. Han hadde glemt at han hadde drevet med hester som liten. Det var først da han kom i stallen at det temahefte-38