triVes pÅ skolen: faglærer kari tvetene haga med shanna i klasserommet på thor heyerdahl videregående skole. og gjør etterarbeidet med pengetelling og bankinnskudd, ifølge faglærer Kari Tvetene Haga. – Det er ekstra motiverende å være faglærer når du vet at elevene våre går på skolen for å få utdanning til et valgt yrke, sier Haga. – Vi forbereder elevene til et liv i arbeid, bolig og samfunn. Samarbeidet med AOK og de flinke fagfolkene der gir elevene trygghet for at de får noe meningsfylt å drive med etter videregående. Der får de jobb i tilrettelagte arbeidsplasser. Det gir den beste sosiale opplevelsen for mange av dem. Gleder seg – Jeg gleder meg til å gå på skolen og til å være utplassert i kantina, sier Shanna, litt sjenert. Hun er ikke vant til Meningsfylt skoleløp å være i sentrum. – Her på Thor Heyerdahl får Shanna og de andre Hun koser seg med å lære mye nytt og gleder seg elevene et skreddersydd opplegg. I tillegg til protil å begynne i jobb, få lønn og gjøre nytte for seg i gramfaget får Shanna undervisning i norsk, matte, kantina til AOK, som på en normal dag betjener engelsk, samfunnsfag, kiss (kropp, identitet, rundt 100 brukere og arbeidstakere. seksualitet og samliv) og kroppsøving. – Det ville vært kjedelig å bare være hjemme, eller Annenhver fredag driver noen av elevene i arbeidspå et dagsenter. Å reise på jobb og drive med det jeg livsklassen kafé, ungdomsbedriften Thor Heyerdahls har lyst til, er mye bedre, sier Shanna. Cafe. Elevene lager det som serveres, betjener kafeen ungdom med spesielle behov får vise at de er til nytte Torild Tillerås er hjelpepleier i vernepleie og har vært ansatt som assistent ved Thor Heyerdahl videregående skole i 19 år. Hun har fulgt Shanna tett det siste året, og er med på utplassering i kantina og i kafeen. – Shanna har fått følelsen av å være på vei til en jobb. Hun får trening i et arbeid hun mestrer og liker. Det gir trygghet. – Alle Shannaer i landet burde hatt tilsvarende tilbud og få jobbmuligheter som alle andre innbyggere i kommunen. Det bidrar til at personer med nedsatt utvikling føler seg verdsatt av samfunnet. Å bli hentet og kjørt til et dagsenter, er ikke det samme som å være til nytte i en reell jobb, sier Torild Tillerås. AssistAnse: torild tillerås har fulgt shanna når hun har hatt utplassering i kantina til Aok. 14 temahefte-38