utvIkLINgsHeMMINg Arbeid – ikke oppbevaring — Vi ønsker ikke å kalle dette et dagsenter selv om vi er en del av Larvik kommunes tjenestetilbud. Brukerne våre er arbeidstakere, uansett om arbeidet er tilrettelagt eller ikke, sier vernepleier Hanne Islund. – Vi er rundt 55 ansatte i virksomhetsområdet vårt. Personalgruppa er sammensatt, med helsefaglig personell og fagpersoner fra bilverksted, grafiske fag, keramikk, kantine, tekstil, utetjeneste og hjemkjøring av mat til eldre, snekkeryrket, trening og opplæring, vedproduksjon og vedlikehold, forklarer vernepleier og konsulent Hanne Islund ved AOK. – Etter utplassering i videregående skole, tilbyr vi et arbeidsliv så likt det normale som mulig. Vi produserer produkter og tjenester av høy kvalitet, og har for lengst fjernet oss fra hobbybegrepet. – Arbeidstakerne er med på å tenke sortiment,og de er med på å skape produktene, legger hun til. Da hun var utplassert i kantina til AOK, fikk Shanna veiledning av en kokk og en konditor. AOK gir veiledning i arbeidsoppgavene elevene skal utføre når de begynner å arbeide fast. De veileder også på andre områder, som sosiale ferdigheter og plikter og oppgaver i hverdagen, ifølge Islund. Øker livskvaliteten – Mange skal arbeide hos oss helt til de blir pensjonister, og det er viktig å få til variasjon innenfor de arbeidsoppgavene de behersker. Derfor er det viktig å ha en sammensatt personalgruppe som ivaretar både fag og det sosiale, sier Islund. Å ivareta enkeltmennesker med særskilte behov krever en stab med variert kompetanse, mener hun. – Det er viktig at vi har ulik erfaring og ser verden på forskjellig måte. Brukerne våre – arbeidstakerne – må ha følelsen av at de gjør noe nyttig, samtidig med at de blir ivaretatt. AOK gir en lovpålagt kommunal tjeneste etter lov om kommunale helseog omsorgstjenester. – Når brukerne våre arbeider med folk ute i avdelingene, når de klipper plen eller står i kantina, utfører de og de ordinært ansatte jobbene sammen. Det er ingen forskjell på vår arbeidstaker og kommunens øvrige ansatte. Vi erfarer at når folk blir ansett som likeverdige, så begynner de å snakke sammen, også om de tingene som kan være vanskelig å ta opp. På den måten øker livskvaliteten for personen med et særskilt behov, understreker Hanne Islund. Gode produkter: Vernepleier hanne islund har jobbet ved Aok i sju år. her med en ipad-holder som arbeidstakerne ved Aok har laget. – I Vestfold fylkeskommune har vi et velfungerende tilbud på skolesiden for alle som trenger spesialtilbud. Det tilrettelagte tilbudet på Thor Heyerdahl videregående skole blir bra fordi det også er fagfolk i den andre enden som kan føre elevene videre ut i meningsfylt arbeid. Samarbeidet mellom skolen og AOK i Larvik er et godt eksempel på en vellykket prosess, sier assisterende utdanningsdirektør Kjell Håkon Andersen i Vest- fold fylkeskommune. – Kompetente fagfolk i begge ender bidrar til å skape menneskeverd. God struktur på samarbeidet mellom forvaltningsområdene er viktig. Det er gode ressurser i andre Vestfold- kommuner også, men de kan ha ulik tilnærming til å skape meningsfylt tilbud om arbeidsliv for personer med særskilt behov, sier Andersen. fagfolk skaper menneskeverd temahefte-38