asyLMOttak prAksisplAss: sosionomstudent lene steen kvernberg er i praksis på dikemark asylmottak. en viktig oppgave er å være sammen med barna og bidra til gode opplevelser. Noe av det verste med å jobbe i mottak er barnefattigdommen, mener ansatte ved Dikemark statlige mottak for asylsøkere. Tekst: ELLEN HEGGESTAD Foto: WERNER JUVIK – Å jobbe i mottak er både himmel og helvete, sier Merle Ellermäe. Ansatte i asylmottak møter mennesker i en særlig vanskelig og sårbar situasjon. Noen venter på å få asylsøknaden sin behandlet – kanskje i flere år. Andre har fått avslag på søknaden sin og skal sendes hjem. Atter andre har fått opphold, og venter på å få starte et nytt liv et sted i Norge. De ansatte møter unge og gamle, barn og voksne, familier og enslige. De må forholde seg til ulike språk og ulike kulturer. Merle Ellermäe er barneansvarlig ved mottaket, og har jobbet der i ett år. Hun er utdannet psykolog fra Estland, men har ikke fått utdannelsen godkjent i Norge. Hun studerer derfor ved siden av, og har akkurat hatt eksamen i kognitiv adferdsterapi for barn og unge. Hun er der hun vil være. – Jeg vil jobbe med minoritetsbarna, fordi de er de aller svakeste, sier Merle. Mange barn, lite penger På Dikemark bor det for tiden rundt 20 barn, men de har vært oppe i 30. De er fra 0 til 15 år. Noen av barna er født der og kjenner ingen annen tilværelse. Andre kan ha vært gjennom tøffe opplevelser før de kom. Uansett er livet på mottak krevende for både store og små. I en slik situasjon er det ekstra viktig å ivareta barna og gi dem positive opplevelser, aktiviteter og mestringsfølelse. Men pengene strekker ikke til. – Vi har ikke ressurser til aktiviteter som er helt vanlige for norske barn, som dataspill, idrett eller musikkundervisning. En stor del av jobben min er å søke om midler til ulike aktiviteter. Men dette tar tid som jeg heller burde brukt sammen med barna, forteller Merle. Det er da hun opplever jobben som et helvete. Men når er det himmel? – Det er når vi klarer å få til noe med barna, og spesielt når vi får med foreldrene også, smiler hun. Styrker foreldrene Det kan være vanskelig å være en god forelder på et mottak. Mange må sette livene sine på vent, og veien til passivisering og institusjonalisering er kort. En < arbeid på asylmottak går rett i kjernen på sosialt arbeid: problemene som følger av fattigdom og marginalisering. temahefte-38