VikTig MAnn: Tom rismyhr har ansvaret for vedlikehold av fem hydrogenbusser i Oslo syd. Han har mer enn nok å gjøre. startvansker for hydrogenbussen: Trøblete ferd mot fossilfri framtid Brenselcellene fusker -bussen vil ikke starte. Mekaniker Tom Rismyhr taster med tålmodige fingre. Verktøykassa og skiftenøkkelen er bytta ut med en lunefull laptop. Tekst: OLA TøMMERåS Foto: WERNER JuVIK Sommerferien er over. Det er Rismyhrs første dag på ut til fordel for CO2nøytralt biodrivstoff eller elekjobb, og nær samtlige av hydrogenbussene er ute av trisk framdrift med batteri eller hydrogen. trafikk. Fortsatt er det svært få i Unibuss som kjenner dem godt nok til å holde dem i daglig drift. Spenstig vedtak Om fem år skal all busstrafikk i Akershus og Oslo Politikerne i Oslo og Akershus har gjort et spenstig være fossilfri. Alt av diesel og naturgass skal være faset framtidsvedtak med prosjektet Fossilfritt 2020. For 24 temahefte-39