34 Bestill Fagbladets temahefter på fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. Heftene er GRATIS! tema- I temaheftene går Fagbladet dypere inn i problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen til medlemmer i Fagforbundet. Du kan også ha god nytte av hefter som tidligere er utgitt. FAGBLADETSTEMAHEFTER GIR DEGUTFORDRINGER, KUNNSKAP OG INSPIRASJON For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 27 FOLKEHELSEARBEIDEREFor medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 34 konkurranseutsettingFor medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 31L i vs Lang Lær i n g HELSEFAREFor medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 20 Bestill Fagbladets temahefter på fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. Heftene er GRATIS! tema- I temaheftene går Fagbladet dypere inn i problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen til medlemmer i Fagforbundet. Du kan også ha god nytte av hefter som tidligere er utgitt. FAGBLADETSTEMAHEFTER GIR DEGUTFORDRINGER, KUNNSKAP OG INSPIRASJON For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 27 FOLKEHELSEARBEIDEREFor medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 34 konkurranseutsettingFor medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 31L i vs Lang Lær i n g HELSEFAREFor medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 20 temahefte-39