2 INNHOLD ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. prosjektleder: Ellen Stai. Illustrasjoner: Hilde Thomsen. Layout: Nylund Larsen AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 16. november 2015. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak < 3 Leder < 4–7 Slik blir morgendagens arbeidsliv < 8–9 Gina Lund: Evig kompetanseheving i eget arbeidsliv < 10–11 Ungdom kan bli utestengt < 12–15 Kunnskapsløft for medlemmer < 16–17 Tove Mogstad Aspøy: Jobben – en viktig arena for læring < 18–20 Lærlinger gjør karriere innenfor IKT < 21–23 Ny giv med omskolering og stipend < 24–25 Jorunn Teien Leegaard: Skodd for framtida? < 26–27 Samarbeid gir lærlingeplasser i Rogaland < 28–29 Står sterkere med fagskole < 30–32 Flyktninger tar fagbrev i Ålesund < 35 Nyttige nettsider Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 28-29 30-32 18-20 2 INNHOLD ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. prosjektleder: Ellen Stai. Illustrasjoner: Hilde Thomsen. Layout: Nylund Larsen AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 16. november 2015. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak < 3 Leder < 4–7 Slik blir morgendagens arbeidsliv < 8–9 Gina Lund: Evig kompetanseheving i eget arbeidsliv < 10–11 Ungdom kan bli utestengt < 12–15 Kunnskapsløft for medlemmer < 16–17 Tove Mogstad Aspøy: Jobben – en viktig arena for læring < 18–20 Lærlinger gjør karriere innenfor IKT < 21–23 Ny giv med omskolering og stipend < 24–25 Jorunn Teien Leegaard: Skodd for framtida? < 26–27 Samarbeid gir lærlingeplasser i Rogaland < 28–29 Står sterkere med fagskole < 30–32 Flyktninger tar fagbrev i Ålesund < 35 Nyttige nettsider Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 28-29 30-32 18-20 temahefte-40