2 INNHOLD ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Illustrasjoner: Tora Marie Norberg. Medarbeidere: Ingeborg Vigerust Rangul, Per Flakstad, Kathrine Geard, Ellen Stai layout: Nylund Larsen AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 25. februar 2016. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 16–19 30-31 4–5 < 3 Leder < 4–9 Fra bunn til topp: Skolen som skiftet ham < 10–11 Gunn Iren Müller: Ja til mer sosialfaglig kompetanse i skolen < 12–14 Bøker som fører til gode samtaler < 15 Mette Henriksen Aas: En skole med mange yrkesgrupper < 16–19 Et flerkulturelt samfunn trenger en ny pedagogikk < 20–21 En allsidig arbeidsplass < 22–23 Partnerskap mot mobbing < 25–27 På parti med elevene < 28–29 Hans Ole Rian: Dagens barn og unge trenger kultur og kulturopplæring < 30–31 Alle trives på «Slogen» < 32–33 Kristoffer Hansen: Én dør å banke på < 34–35 – Vi ser menneskene < 36–38 Fritidsoasen på Nesodden < 39 Nyttige nettsider 2 INNHOLD ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Illustrasjoner: Tora Marie Norberg. Medarbeidere: Ingeborg Vigerust Rangul, Per Flakstad, Kathrine Geard, Ellen Stai layout: Nylund Larsen AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 25. februar 2016. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 16–19 30-31 4–5 < 3 Leder < 4–9 Fra bunn til topp: Skolen som skiftet ham < 10–11 Gunn Iren Müller: Ja til mer sosialfaglig kompetanse i skolen < 12–14 Bøker som fører til gode samtaler < 15 Mette Henriksen Aas: En skole med mange yrkesgrupper < 16–19 Et flerkulturelt samfunn trenger en ny pedagogikk < 20–21 En allsidig arbeidsplass < 22–23 Partnerskap mot mobbing < 25–27 På parti med elevene < 28–29 Hans Ole Rian: Dagens barn og unge trenger kultur og kulturopplæring < 30–31 Alle trives på «Slogen» < 32–33 Kristoffer Hansen: Én dør å banke på < 34–35 – Vi ser menneskene < 36–38 Fritidsoasen på Nesodden < 39 Nyttige nettsider temahefte-41