LeDer kirsti knudsen de gode hjelperne ansvarlig redaktør Tenk deg skolen som et stigespill. Du klatrer møysommelig oppover for å bli stadig flinkere, stadig bedre rustet til arbeidslivet og livet etterpå. Men det gjelder å unngå de store fallene. Vi liker å tenke på skolen som et sted der samspillet mellom lærere og elever betyr det aller meste. Og selvsagt er dette viktig og betyr mye. Men skolen er så mye mer. Og for å unngå stigespillets fall i form av det virkelige livets små og store nedturer som kan gjøre det umulig å nyttiggjøre seg selv de aller dyktigste lærernes undervisning, trenger elevene også andre rundt seg i skolehverdagen. Og det er her Fagforbundets mange skoleansatte medlemmer kommer inn i bildet. – Når jeg setter ting på spissen, hender det jeg sier at lærerne ser faget, mens vi ser menneskene, sier Aina Rognerud, barne-og ungdomsarbeider som har jobbet på Elverum videregående skole siden 1992. Med det mener hun rett og slett at fagarbeidere og pedagoger har forskjellig ansvar, og at det er samspillet mellom dem som kan bli avgjørende for elever som sliter og som står i fare for å droppe ut av skolen. De kan hente elever som ikke møter opp, følge dem som er redde til klasserommene, og fange opp mobbing fordi de er sammen med elever og klasser tett over lang tid. Uten deres innsats ville pedagogene hatt en langt vanskeligere jobb. Vi skal heller ikke glemme «de usynlige», de som legger forholdene til rette slik at undervisningen skal gå mest mulig friksjonsfritt. Byggdrifterne som sørger for rett temperatur og luftkvalitet, renholderne og deres uvurderlige innsats for inneklimaet og trivselen, bibliotekarene som hjelper til med å finne kunnskap til stiler og særoppgaver, helsesøster som kan svare på de vanskelige spørsmålene, og it-ansatte som sørger for at alt det tekniske undervisningsutstyret alltid virker. 3laget rundt eleven Uten deres innsats ville pedagogene hatt en langt vanskeligere jobb. De trenger ingen nesegruse takksigelser for jobben de gjør. Men det vi kan gi dem, er respekt for og erkjennelse av at innsatsen deres er viktig – for skolen og for samfunnet. Og for noen enkeltelever – som ikke hadde klart å komme seg gjennom grunnskolen uten denne innsatsen – betyr den alt! temahefte-41