lesegruPPa: danish Janjuja, Jonathan sørensen, Hedda Waaler og Whail elidrissi møter bibliotekar Mette Hartander på biblioteket en gang i uka for å lese og diskutere bøker. Bøker som fører til gode samtaler Køen utenfor skolebiblioteket er lang. Klokka er litt over 12 en vanlig mandag, og bibliotekaren er et par minutter forsinket fra en avtale. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: ERIK M. SUNDT 20 ungdomsskoleelever på Lofsrud skole på Mortensrud sør i Oslo strømmer inn. Noen setter seg ned for å spille sjakk, mens Daniel i 8. klasse raskt huker tak i skolebibliotekar Mette Hartander for å finne en bok om fotball. – Jeg skal skrive en oppgave om fotball og presentere for klassen. Derfor må jeg ha hjelp til å finne bøker, forteller han. Hartander loser Daniel til riktig hylle, og vips har han en bok i hånda. Bøker for alle Mette Hartander er utdannet bibliotekar og har full stilling på skolebiblioteket, som ble startet med pro sjektmidler i 2007 for å styrke elevenes leseferdig heter. Etter hvert ble det rom for en fast stilling, gjennom tildeling av Oslo sørmidler. Forskning fra Norsk Bibliotekforening viser at skoler som satser på gode skolebibliotektjenester og hvor skolebibliotekaren samarbeider med lærerne, har elever med leseferdigheter over gjennomsnittet. De fleste norske skoler har et bibliotek, men bare rundt 30 prosent har bibliotekfaglig personale. Bibliotekaren er også bare til stede seks timer i uka i gjennomsnitt. Rektor på Lofsrud skole, Bitten Koch, berømmer skolebibliotekaren. – Vi har en bredt sammensatt elevgruppe ved skolen og det er viktig for lesekompetansen at vi har en utdannet bibliotekar på skolebiblioteket. Hun finner tilpasset litteratur og har lesegrupper. I tillegg er hun en viktig miljøskaper. Elevene er glad i biblioteket og de er glad i bibliotekaren, sier Koch. Viktig å finne riktig bok Hartander samarbeider godt med lærerne. De kom 12 laget rundt eleven temahefte-41