en kommunes kamp mot forfallet Politikerne i Rana kommune steilet i vinter da anslaget for etterslep på kommunens bygninger ble lagt på bordet. Det vil passere milliarden å få kommunens eiendommer i stand. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK Siden har debatten rast, om penger, om hva som bør rives eller reddes, om overkapasitet på skolebygninger, om hva som haster og hva som kan vente. Har grundig oversikt Rana kommune er på ingen måte alene om forfall. For tre år siden ble samlet kostnad for nødvendig oppussing av kommunale bygninger i Norge anslått til mer enn 200 milliarder kroner. Spesielt for Rana er at deres byggdriftere har en svært detaljert oversikt over hver eneste bygning og installasjon. Et mangeårig prosjekt med FDVprogrammet Facilit og driftsplanlegging bærer frukter. Da politikerne fikk ned pulsen igjen etter prisoverslaget og begynte å planlegge, kunne de få oversikt i detalj. Vanskelige anslag Fagbladet fikk et innblikk i Byggdrift i Rana kom mune i sommer. Det handlet om kontroll, energistyring, registreringsmetoder og hvordan en gjennomsnittskommune med store utfordringer i bygningsmassen holder hodet over vann. – Én milliard er et usikkert anslag, er noe av det første byggdriftssjef Steinar Henriksen påpeker. sPArer Mye: svømmelærer og badebetjent Jarle tøgersen gjør forefallende arbeid mens Moheia bad er stengt i sommer. For få år siden eskalerte energiforbruket i badet. etter en teknisk gjennomgang sparer kommunen nå 200.000 kroner i året. Flere variabler ligger til grunn for sluttprisen på < 14 temahefte-43