Lærlinger – gode som gull På Fylkeshuset i Arendal tar de godt vare på lærlingene sine. Hvert år tar fylkeskommunen inn to nye, og alle får sin egen veileder. Tekst: NINA ELSET Foto: WERNER JUVIK Stolt over fagbrevet To båser bortenfor sitter Cecilie Schønning. Hun har også en stor pult med to dataskjermer, og scanner innkommende post. Cecilie var lær ling på Fylkeshuset, og fikk jobb her etter utdan nelsen. Hun er glad i kontorfaget, og syns det er dumt om det skulle forsvinne. – Høyere krav til utdannelse i administrasjonsjobber tar også bort stoltheten med fagbrevet, og det syns jeg er veldig synd, sier hun. For det er nemlig ikke sikkert at det vil fortsette å være mulig å ta utdanning i kontorfaget. Nylig la Utdanningsdirektoratet fram en rapport om yrkesfagene, og kontor- og administrasjonsfaget er et av yrkesfagene som kan legges ned. gir fornuftig arbeidsfordeling Argumentet for nedleggelsen er at faget har liten betydning i arbeidslivet. Det er Nina Høst – avdelingsleder for internservice i Aust-Agder koordi natoren: - Vi har veldig god erfaring med lærlingene våre, sier nina Høst, avdelingsleder for internservice i aust-agder fylkeskommune. Det er en solfylt dag i Arendal, og lyset skinner inn gjennom vinduene i sentralarkivet i Fylkeshuset. Rommet er stille og stemningen rolig; alt som høres er rask skriving på tastatur og klikking med datamus. Rommet har åpent kontorlandskap – det står fem kontorbåser på rekke og rad, som skilles med en grå vegg mellom hver. De mange plantene og fargerike landskapsbildene i rommet gjør opp for alt det grå. I en av båsene sitter Caroline Solli Michelsen. Hun var selv lærling på Fylkeshuset, og fikk jobb der etter et halvt år, med et vikariat i mellomtida. Fagbrevet hennes i kontor- og administrasjonsfaget – som hun tok i 2013 – henger på veggen, sammen med diverse familiebilder. Caroline sitter ved en stor pult, der to data skjermer har blitt rigget på plass. Hun har ett datasystem oppe, og flere huske lapper klistret på skjermen. Hun importerer og journalfører digital post, og fordeler den til saksbehandlere. Hun smiler når hun forteller om da hun valgte å bli kontorfaglært. – Det å ta yrkesfaglig utdanning er det lureste jeg har gjort! Jeg hadde ikke lyst til å gå på skole og ta høyere utdanning. Jeg utviklet meg veldig mye på de to årene som lærling og tilegnet meg mye kompetanse på sentralbord, resepsjon og arkiv. Jeg følte meg mye mer voksen. Faget er spennende, og det er behov for det. 18 temahefte-44