gøy på gjøvIk – Barnehagen skal være en arena der folk møtes og kan knytte vennskap. Vi er veldig glad i fester, understreker Mari Snoen. Musikk og dans Barnehagen har mange kulturelle uttrykksformer. Treåringene får utfolde seg fysisk i gym salenpåhøyskolensomliggerlikeved, fire åringene får jevnlig besøk av dansepedagog, og femåringene har skrivedans der de tegner til musikk. På store ark gjør de bølgebevegelser som forberedelse til skriveøvelsene de vil møte på skolen. Ekstra stas er det når folkemusiker Stein Villa fra Kulturskolen i Gjøvik kommer på besøk. Han samler ikke barna til konsert; han setter seg bare i et hjørne og spiller på et av sine mange instrumenter. Mens barna driver på med sitt, prøver han å fange energien i rommet og uttrykke den musikalsk. Når noen kommer nærmere, oppstår det ofte et samspill mellom musikken og barn som spontant hopper eller danser, mens musikeren prøver å følge dem. Barnehagen har jevnlig besøk av Rikskonsertene og teatergrupper, og når en barnegruppe er på tur, er det populært å gå på skulpturjakt i byen. Men natur er også kultur, og gjennom samarbeidet med Rambekk miljøskole får barna blantannetværeuteibåt, fiskeogsløye. Den frie leken er viktigst – Akkurat nå er det vårens kunstutstilling som legger premissene for arbeidet, forteller Elisabeth Henriksveen. – Vi har et kulturårshjul, og der inngår også alle festene våre. – Dere er en kommunal barnehage. Hvordan får dere råd til alle disse aktivitetene? – Gjøvik satser på barnehagene, men det gjelder også å prioritere. Vi kjøper kanskje færre leker og mer formingsmateriell, sier Henriksveen, som understreker at den frie leken fortsatt er det viktigste som skjer i barnehagen. – Basebarnehagens struktur kan være vanskelig, med mange barn og åpne arealer. Ro og konsentrasjon er viktig. Femti av våre åtti barn erflerspråklige, såvierogsåopptattavspråkopplæring. Men aller viktigst er det å lære barna å være sammen med andre, å få dem til å blomstre! sansene VÅre: de største barna har brukt strektegninger for å framstille følelser som glede, frykt og sinne. barnehagelærer og fagforbundsmedlem Mari snoen dokumenterer barnas framgang i løpet av prosjektperioden. – Barn som kan ha ulike utfordringer sosialt, er ofte gode på iPad. Når de kan vise andre hva de skal gjøre, blir det ofte en god inngang til kontakt, sier styrer Elisabeth Ranheim Henriksveen. Hun brenner for IKT og mener nye medier også er kultur, så lenge de brukes kreativt. Barnehagen har nylig fått tildelt ekstra midler til et digitalt forstørrelsesglass. På tur i skogen og nærmiljøet skal barna ta bilder som kan overføres til pc og forstørres og studeres på skjerm når de er tilbake på basen. Barnehagen har egen fuglekasse med webkamera der de overvåker reirbygging, klekking av egg og mating av unger. Barna lager også bøker påiPad, fotografereroglageranimasjonsfilmer. – Det er viktig at de ikke blir passive brukere av iPad og andre medier, understreker Henriksveen. Pilot på Ikt Tongjordet er også en pilotbarnehage innenfor IKT. Barna fotograferer, og lager animasjonsfilmer og bøker på iPad. barnehageløftet 7 temahefte-45