mO går DIgITALT Avslører filmtriksene I Kirketunet barnehage er de bevisst på at barna skal jobbe sammen og skape et samspill når tegningene kjøres stort opp på vegger og gulv. Barna lærer å vurdere medieprodukter med kritisk distanse. Når de er med og lager en anima sjonsfilm,lærerdemye. –Gjennomåavslørefilmtriksfårdeenstørreforståelseforataltsomskjerpåfilmogtegnefilmikke nødvendigvis er på ekte, sier styrer Trine Danielsen Selfors. Hun tror at barnehagen nok er over snittet interessert i den digitale verdenen og alle mulighetene som åpner seg. Barnehagen begynte allerede på slutten av 90tallet å bruke digitale verktøy. – I 2009 skjedde den en revolusjon for oss i dataverdenen. Prisene gikk ned, iPaden kom og vifikkflereverktøysompc, digitalekameraerogGPS/ geocaching. Vi har ikke mer penger enn andre, men har prioritert å kjøpe inn utstyr og fordeltutgifteneoverflereår. For de ansatte er de digitale verktøyene ikke mål i seg selv, men redskap de bruker i sitt pedagogiske arbeid. – Nå bruker vi pc med touchskjerm og vi har tavler og boards rundt omkring i barnehagen og oppfordrer ungene til å bruke dem. Før var alt kablet, og vi hadde eget datarom og måtte planlegge bruken. Nå jobber vi overalt der ungene er. Det er det geniale, sier Selfors. Glansbilder og kritisk tenkning Siden barnehagen har satset veldig på digitale verktøy, legges det stor vekt på etikk og skikk og bruk. De ansatte er bevisst på hvordan bildene de tar i barnehagen brukes. – Ville jeg ha syns det var gøy å få se et bilde av meg selv på veggen eller på skjerm når jeg er skittenrundtmunnen? Vierikkelengersåopptatt av å ta portrettbilder av ungene; i stedet tar vi bilder av prosesser som viser hva vi jobber med i barnehagen, forteller Selfors. Barnehagen har egen hjemmeside, facebookside og egen blogg. Det krever et bevisst forhold tilhvasomleggesutavbilder, filmogtekst. Deansatte ønsker også å bidra til at også foreldrene tenker igjennom bruken av spill, internett og sosiale medier. Barna får ikke lov å gå på internett alene, og en voksen sitter sammen med barna og har ansvar for å ha et kritisk blikk på det som dukker opp av reklame og lignende. – Vi må være ekte i det vi gjør. Det er glansbildetsomoftevises. Erdetsantaltsomstårder? < MagI: Joel, liam og rikke utforsker fyrverkeriets magiske verden sammen med pedagogisk leder therese stensland. kirketunets digitale verktøy PC iPad/nettbrett Digitale kameraer Skanner, skriver og kopimaskin Webkamera GPS Videokamera Mikrofoner/diktafon Smarttable Smartboard Dokumentkamera til Smart Projektorer Apple-tv Digitale mikroskoper temahefte-45