ut PÅ tur: styreren i Wig Wam barnehage på bleik, Marte rottem gaukås, på tur til nærbutikken med emine og theo på fem og emma på to år. I barnehagen serveres alle måltidene, og ingen har med matpakke. annetværtpåbesøkpåfiskebåterogpåForsvarets brannstasjon. Barnehagen samarbeider også aktivt med Montessoriskolen like ved. Assistent AnnMerete Andersen sier at det er mangeflottemuligheterpåBleik. – Vi har fjæra og vi har skogen, golfbanen og campingplassen hvor vi er velkomne til å bruke grillhytta.Avogtilkommernaboenemedvaflertilossnårvierute. Itilleggharvifiskevannvibenytter, ogsåtilisfiskeomvinteren, sierhun. Foreldrene involveres i planene, og de kommer innom barnehagen og tilbyr ulike aktiviteter. Foreldre som dykker plukker opp spennende ting fra havbunnen og viser fram til ungene. Noe blir tatt med tilbake til barnehagen og undersøkt nærmere. –Vitarofteenturnedpåkaiatilfiskerne. Nårvifårferskfisk, lagervifiskekakersammenmedbarna. Ogtørrfisksomhengerute, fortellerMarte Rottem Gaukås. – Nå håper vi på å få til etsamarbeidmedfiskebruketsomnettoppharåpnet igjen. – Vi er opptatt av at barna skal delta i hverdagslige gjøremål og få medvirke i det indre livet i barnehagen, være nysgjerrige på livet utenfor familien og på denne måten bli kjent med nærmiljøet. The Whale Barnehagestyreren forteller at de bruker det Andøya har å by på. Her er det skytefelt og raketter. Fra Andøya skytes det opp forskningsraketter fra hele verden. En annen viktig del er hvalen. I havet utenfor Andøy er det 95 prosent sjanse for å se hval både sommer og vinter. Tusenvis av besøkende fra mange land kommer hit hvert år for å oppleve dette. Nå skal det etableres et nytt hvalmuseum i Andøy, og i dette prosjektet er alle barnehagene invitert til å være med og lage utstillingen I hvalenes rike som presenterer de forskjellige hvalsortene som lever utenfor Andøy. –Viskalmaleenfinnhvalifull størrelse og tegne maten den spiser – som krill og sild. Hvalen er ikke så fremmed for oss. Iblant kan vi se hval fra land. Vi trenger ikke å dra ut på havet, men kan stå på stranda og se dem svømme forbi, sier Marte Rottem Gaukås fornøyd. kOnsentrert: emine (5) og hanne sofie (4) er ivrig opptatt med å male en finnhval i full størrelse. barnehagen er aktivt med i museumsprosjektet the Whale på andøya. foto: Marte rottem gaukås temahefte-45