mODuLer – Frykten hos fagforeningene er at dette skal bli misbrukt slik at enkelte arbeidsgivere ansetter folk med noen få moduler og gir dem minimalt med lønn, sier hun, og legger til at det er vanskelig å si noe om dette da forsøket er såpass nytt. – Vi avslutter forsøket i 2020, og etter den tid vil de som evaluerer det hele følge deltagerne videre i noen år, blant annet for å se om de har fått jobb som faglærte, sier hun. Fem fylkeskommuner er med Fem fylkeskommuner, Nordland, Trøndelag, Oppland, Hedmark og VestAgder, er med i pro LO ser ikke behovet I LO har de møtt forslaget om modulstrukturert opplæring med stor skepsis. Fagforbundet frykter at for eksempel renholdsfaget splittes opp ved at fullført modul benyttes som nytt utdanningsnivå under fagbrev. Spesialrådgiver Benedikte Sterner sitter i samarbeidsrådet for yrkesopplæring, og hun sier det slik: – Vi er spurt om å delta for å få i gang et forsøk, men vi har ikke bedt om det. Vi mener det finnes muligheter innenfor de eksisterende utdanningsrammene vi har i dag. Det er så mye fleksibilitet i systemet at de voksne det gjelder kan være med på det vanlige utdanningsløpet, sier Sterner. Hun viser til at det i dag er 700 voksne praksiskandidater som tar fagbrev hvert år, og mener det er best å legge til rette for eksisterende ordninger, og ser ikke behovet for flere. Slik forsøksordningen fungerer i dag, får del sjektet, og de kan selv Ikke alle har velge blant lærefagene som forsøket omfatter. mulighet til å Den sprer seg på renhold, ta en sammenhengende salgsfag, logistikk, kokk, fireårig utdanning. institusjonskokk, produk sjonsteknikk, gjenvinning og fiske og fangst. Det meste av opplæringen skjer på arbeidsplassene, og fellesfag som norsk, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag er tilpasset arbeidslivet. tagerne et kompetansebevis for hver modul de har fullført. Redd for å få et A og B-lag Norsk ungdom bruker fire år på å ta fagbrev. Da går de to år på skole og er to år ute og to år som lærling i bedrift. Benedikte Sterner reagerer derfor på at modulstrukturert opplæring har samme målet, men skal gjennomføres på tre år. – Flyktninger og andre med liten erfaring fra det norske yrkeslivet, avspises med den kjappeste og dårligste veien. De burde hatt minst like langt tid som de andre, sier Sterner. Hun er redd for at vi blir stående igjen med et Aog et Blag. – Det sier seg også selv at dem som er med på denne opplæringen blir billig arbeidskraft ute i kriTiSk: Benedikte Sterner i LO tviler på at vi trenger en ny form for opplæring, men vil følge forsøket og se hvordan det går. temahefte-51