FaggrUPPa: Faggruppa for renhold og renseri i Fagforbundet diskuterer ofte de språklige utfordringene de møter i hverdagen. Her er emilianus Steek( foran t.v.), Åse Lindal (foran t.v.), Mette Sætervold (bak t.v.) og Hilda egerdahl. skaper. Faglig råd for byggog anleggsteknikk er sammensatt av flere fagforeninger, arbeids giverorganisasjoner og myndigheter. De kom med følgende uttalelse når det kom til spørsmålet om å teste fagprøver på engelsk: Rådet er særlig opptatt av faglige forhold knyttet til norskkunnskaper. Fagarbeidere – også i renholdsoperatørfaget – bør kunne lese bruksanvisninger og kunne kommunisere med kunder og kollegaer på norsk. En fagarbeider som f eks ikke vil oppfatte beskjeder og advarsler gitt muntlig eller skriftlig på en arbeidsplass kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Faglig råd for byggog anleggsteknikk kan derfor ikke anbefale forsøk med fagprøver på engelsk. Faggruppa innenfor renhold og renseri i Fagfor bundet er sammensatt av tillitsvalgte med utstrakt erfaring når det kommer til språklige utfordringer. 30 nasjonaliteter – Sist vi gjorde en opptelling hadde vi 30 ulike nasjonaliteter på St.Olavs hospital, sier Mette Sætervold. Hun er seksjonsleder på Driftsservice Renhold på det store sykehuset, og møter på språklige utfordringer daglig. – Bare det å ansette nye er krevende når kandidatene snakker dårlig norsk. Når er de gode nok til å jobbe hos oss, undrer Sætervold, som nå har innført en lesetest for å forsikre seg at kandidatene forstår norsk. Renholdsarbeiderens betydning på et sykehus er vanskelig å overdrive, og det er bokstavelig talt livsviktig at ting gjøres korrekt. – Hos oss er det ekstremt viktig at de ansatte forstår det de driver med. Hvis ikke blir det kanskje ikke gjort, sier Sætervold. For å gjøre situasjonen bedre har de startet norskopplæring hvor de bruker litt av arbeidstiden og litt av fritiden til undervisningen. Midler har de fått fra VOX. De har også som holdning at det snakkes norsk på pauserommet. Det gjør de for å unngå at det danner seg klikker blant de ansatte, og det øker språkkunnskapene hos dem som trenger det. – På St.Olav snakker vi norsk i matpausene. Det blir dårlig stemning hvis to sitter sammen og snakker på et språk som ingen andre forstår, sier Sætervold. 28 temahefte-51