KURSTILBUD HJELPEPLEIERUTDANNING (komprimert løp) starter i Drammen vår 2007. VIDEREUTDANNING i psykisk helsearbeid, samt barsel- og barnepleie, kreftomsorg og eldreomsorg starter i Drammen vår 2007 Tlf. 32 21 34 10 eller drammen@fubvt.no 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING – BACHELOR OPPTAKSKRAV: Fag/svennebrev eller tilsvarende - Minimum to års relevant yrkespraksis - Generell studiekompetanse eller realkompetanse Yrkesfaglærerutdanning Bygg- og anleggsteknikk | Helse- og sosialfag | Restaurant- og matfag Ingen kan spå om fremtiden. Bedre din trygghet på arbeidsmarkedet. Vil du arbeide innen opplæring og undervisning? Sikre fremtiden bedre ved å ta en skreddersydd utdanning som gir deg flere ben å stå på. >> KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider For nærmere informasjon: www.larer.ntnu.no eller www.hist.no www.fagbladet.no KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning •    Telefon: 73 57 28 00 Fagbladet 1/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonHEL