mer VANSKELIG TERRENG: Solcellepanelet og andre komponenter i overvåkinga av det farlige Åkneset må etterses når det er forsvarlig å dra opp i fjellsida. Dataingeniør Tore Bergeng og Aage Kjølås fra teknisk sektor i Stranda etterser utstyr i 900 meters høyde i det urolige fjellpartiet. I HUMØR: Smilet er aldri langt unna hos beboere og ansatte ved Sunnylven omsorgssenter, tross viten om at flodbølgen en dag vil slå innover lokalsamfunnet. Fra venstre hjelpepleier Ragnhild Rørhuus-Øie, beboer Kristine Ringdal, styrer Inger Norli og beboer Kjellaug Aasen. Fra balkongene ser beboerne på omsorgssenteret utover den trange Sunnylvsfjorden og til munningen av nabofjorden, turistmagneten Geiran- gerfjorden. – Jeg har tenkt mye på raset, sier Peder A. Ringdal, snart 80 år gammel og i rullestol. – Vi må ha tillit til at personalet skal klare å hjelpe oss. Men det kommer an på hvor lang tid de får på seg. Fjel- let kommer når det selv vil, uansett overvåkingstiltak, sier Peder, vel vitende om at hele 100 millioner kubikkmeter steinmasse kan bli med raset ned i fjorden. Det tilsvarer 10 millioner lastebillass. Flodbølga på over 30 meter vil nå Hellesylt på fem minutter. Katastrofen kommer til å omfatte bygder i minst fire kommu- ner langs Storfjorden. – Uvissheten er nesten verst. Raset kommer om noen uker, om ett år eller om 100 år, sier Anne. Frykten i sjakk Selv om omsorgsenteret ligger i sjøkanten og har katastrofen nesten bokstavlig talt hengende over seg, hviler ro og lun atmosfære i korrido- rene og på rommene. – Vi stoler på at ekspertene får til et system som varsler tidsnok til at vi klarer å redde alle på huset. Motsatt tankegang er nesten uråd å følge helt ut. Varslings- og evakueringssystemet bygges opp utover vinteren og skal være klart til neste høst, sier Ragnhild. – Det sies jo at fjellet alltid sier fra gjennom små steinras før det store kommer. Holder det stikk, går det vel bra. Skrekkscenariet er at raset kommer uanmeldt. Tenk om jeg står i dusjen med en pasient og raset kommer før vi aner. Det er min aller verste tanke, sukker Ragnhild. Kommunisere ro – Uroen og usikkerheten var særlig merkbar med det samme det gikk opp for både ekspertene og lokalbefolk- ningen at vi en dag står overfor en så enorm naturkatastrofe. Saken ble opphauset i media og ellers. Da lurte både vi fælt på hvordan det skulle gå. Nå har det roet seg en del fordi vi har fått informasjon via folkemøter og media. Både kommunene langs fjor- den, geologer og andre fagfolk gjør en    > Fagbladet 1/2007 > 35 fbaargang2007 fbseksjonHEL