stor innsats for å gi varsling i tide og for å få til evakueringsplaner. Vi blir nok informert etter hvert om hvordan vi skal opptre og hvor vi skal evakuere, sier Ragnhild. – Fortsatt er mange beboere opptatt av om vi klarer å redde dem. Vi har jo både demente, pleietrengende og andre kategorier eldre på huset. Ut- fordringen er å klare å forklare dem saken på en rolig og fornuftig måte. Prøve å berolige og gjøre det beste ut av det, skyter Anne inn. – Selv om ingen ny omsorgsbolig eller sjukeheim står klar til å ta imot oss, så skal de i alle fall få tørre klær og mat, om det enn blir litt provisorisk innkvartering, slår Ragn- hild fast. Fjordfolket er et sindig folkeferd, vant til naturkrefters herjinger både med snø- og steinras, er østlendingen Ragnhilds erfaringer etter 35 år på Sunnmøre. – Jeg tror deres erfaringer, kunn- skap og respekt for naturkreftene er med og hjelper i denne situasjonen også. Nattvaktene verst Anne slår fast at staben har klart å dempe den første redselen da FRAMTIDSUTSIKTER: Fra balkongene på omsorgssenteret ser beboere og ansatte utover Sunnylvsfjorden der den vel 30 meter høye bølgen en dag vil komme. – Uvissheten er verst, mener hjelpepleier Ragnhild Rørhuus-Øie på balkongen sammen med Peder A. Rypdal. omfanget av den kommende katastro- fen ble klart for dem. – Men jeg må si at det er ikke noe særlig å gå nattvakt etter det vi nå vet. Vi er bare to nattvakter på hele huset, og med ansvar for 27 beboere kan det kjennes tyngende. Men samtidig kan vi ikke gå rundt og være nervøs hele tiden. Slikt gir jo angst, og da får vi i hvert fall ikke gjort noe, konkluderer hun. – Vi er akkurat nå i en ventefase for nærmere beredskapsplaner. En slags drilling av oss ansatte må det jo bli, mener Ragnhild. Så kommer trallen med dagens middag. Hverdagen går sin gang på Sunnylven omsorgssenter. VANSKELIG TERRENG: Vinteren gjør over- våkinga av det tekniske utstyret på det farlige Åkneset ekstra strabasiøst. Aage Kjølås – tid- ligere hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Stranda – jobber i teknisk sektor og er ofte på Åkneset i jobbsammenheng. > ÅKNES/TAFJORD-PROSJEKTET • Åkneset i Stranda har et område på 0,8 kvadratkilometer som er i bevegelse. • Hegguraksla i Norddal har to ustabile blokker i fjellsiden. Forskerne er også usikre på om hele platået kan være i bevegelse. Omtrent en million kubikk kan rase i fjorden. • Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Stranda og Norddal, Møre og Romsdal fylkeskommune og staten. • Prosjektet har to arbeidsgrupper og en referansegruppe. Den ene arbeidsgruppa jobber med å overvåke fjellet, den andre med beredskap og utvikling av gode varslings- og evakueringsplaner. • Det ble bevilget 21,8 millioner kroner til prosjektet i 2005, 20,7 millioner i fjor og seks millioner i år. 36 > Fagbladet 1/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL